Digitale grondbank

Digitale grondbank

De opslag van materialen is duur en de beschikbare ruimte schaars. Daarom zetten wij vrijgekomen grondpartijen duurzaam en efficiënt opnieuw in op het project zelf of op andere werken. Natuurlijk alleen als de kwaliteit dit toelaat. Afgegraven grond controleren we voor hergebruik op verontreiniging en maken we schoon als dit nodig is. Daarnaast melden we het bij bevoegd gezag.

Kostenefficiënt

Via onze digitale grondbank brengen we voor heel BAM het aanbod aan en de vraag naar grond en granulaten in kaart. Hierdoor kunnen we onze grondstromen optimaal beheersen en ‘werk met werk’ maken. Dit kan aanzienlijke kostenbesparingen opleveren. Want we hoeven hierdoor veel minder ‘nieuwe’ grond in te kopen.

Duurzaam en MVO

Een slimme omgang met grondstromen vertaalt zich in logistieke kostenvoordelen: door het uitwisselen van grondpartijen binnen één regio houden we de transportkosten laag. En het levert ook CO2-besparing op. Deze kosten- en milieuvoordelen delen we graag met je.
 

Secundaire/circulaire bouwstoffen

Waarom kostbare primaire bouwstoffen toepassen als er ook duurzame secundaire alternatieven zijn? Vanuit kosten- en duurzaamheidsoverwegingen werken wij continu aan innovatieve oplossingen om onze impact op grind en andere primaire bouwstoffen te verkleinen.

Circulaire economie

Fundaties, bijvoorbeeld voor wegen, bestaan voor een groot gedeelte uit secundaire materialen: puin en ander ‘afval’ dat vrijkomt bij de bouw, renovatie en sloop van infrastructuur. Hierdoor slinken de afvalstromen en daarmee ook het waardeverlies voor de maatschappij. Wij zien mogelijkheden om zand- en grindtoepassingen in de toekomst op nog grotere schaal te vervangen door duurzame alternatieven. En onze activiteiten nog beter in te passen binnen de circulaire economie.

 

Meer informatie