Asset management met GIS

BAM zet bij Asset management het Geografisch Informatie Systeem (GIS) in, waarmee het te onderhouden gebied volledig in kaart gebracht wordt. De opdrachtgever is zo steeds op de hoogte van de staat van het te onderhouden areaal. Op basis van inspecties worden diverse onderhoudsscenario's doorgerekend, waarmee de opdrachtgever geholpen wordt in het maken van keuzes voor het te plegen onderhoud.

Deze film laat zien hoe dit bij de gemeente Haarlem wordt toegepast.