Dynamisch verkeersmanagement

Filevorming op het weggennet is ergerlijk en kost de samenleving veel geld. Het Verkeerscentrum Nederland (VCNL) zorgt ervoor dat weggebruikers veilig en vlot over de snelwegen kunnen rijden. Wij leveren de oplossingen waarmee het VCNL actuele verkeersinformatie tijdig kan doorgeven aan de weggebruikers.

Onze installaties voor dynamisch verkeersmanagement registreren de gemiddelde snelheid en het aantal auto’s op de wegen. Ze waarschuwen automobilisten voor langzaam of stilstaand verkeer en geven aan dat spitsstroken geopend zijn. Op dynamische route-informatiepanelen zien weggebruikers welke route zij het best kunnen volgen. Toerit-doseerinstallaties reguleren de toestroom tot de wegen. Met de Hokaris leveren wij een multi-inzetbaar systeem voor tijdelijke signalering, bewegwijzering of verkeersregelinstallaties. Ook het beheer en onderhoud van deze installaties wordt door ons verzorgd.