Stationsomgevingen

Als onderdeel van ons programma Mobiliteit werken we jaarlijks een Unsolicited Proposal (UP) uit. Ons doel is om innovatie en vooruitgang op het gebied van mobiliteit en mobiliteitsoplossingen te stimuleren en versnellen. ‘Mobiliteit rondom stationsomgevingen’ is het onderwerp van het UP2022 dat we samen met partners NS, ProRail en UvA uitwerken.

Centraal daarin staat de vraag hoe we verder weg gelegen wijken aansluiten op stations? Een station met goede ‘hubs’ in de wijk is mogelijk meer effectief en haalt de druk enigszins van de schaarse ruimte. Huidige ontwikkelingen zijn vaak bepaald voor de omgeving en potentiële gebruikers in plaats van het resultaat van co-creatie / samenwerking met hen. Daardoor matcht het resultaat niet met de verwachtingen die zijn gewekt over groenvoorziening, parkeervergunningen en kleine afstand tot OV. In het UP2022 involveren wij de omgeving bij het uitwerken van de hubs voor een goede aansluiting op stations.

Meer over Programma Mobiliteit