Windparken op land

Voor windparken op het land ontwerpen en realiseren wij de turbinefundaties, de tijdelijke en definitieve infrastructuur, de parkbekabeling met bijbehorende installaties en de netaansluiting. Door toepassing van innovatieve technieken en duurzame materialen wordt de overlast voor milieu en omgeving geminimaliseerd. Onze integrale projectaanpak borgt een korte doorlooptijd, lage projectkosten en een kwalitatief eindresultaat.