Windenergie

Windenergie is schoon en maakt ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. De combinatie met andere renewables zoals zonne- en getijdenenergie versnelt de transitie naar een duurzaam energielandschap. Wij bouwen windparken op het land en, in samenwerking met partners, op zee. Ook verzorgen wij de aansluiting op lokale en centrale energiesystemen.