Oplossingen

BAM Infra ontwikkelt duurzame oplossingen om de CO2-emissie van haar bouwprojecten te verlagen. Denk aan LEAB (Laag Energie Asfalt Beton), duurzame betonmengsels met minder cement en zelfherstellend beton. Met slimme uitvoeringstechnieken zoals het sleufloos vervangen van leidingen en de elektrificatie van onze bouwmachines verminderen wij de CO2-uitstoot tijdens de uitvoering.

 

BAM Infra levert een forse bijdrage aan het duurzaam en kosteneffectief opwekken van energie. We bouwen complete windparken en integreren zonnepanelen en energieopslag in kunstwerken. Samen met partners bouwen we onder meer de betonnen Gravity Base Foundations (GBF) voor windmolens in diepwater.

 

Met innovatieve concepten voor openbare verlichting en nagenoeg energieneutrale tunnels en verkeerstechnische installaties leveren wij integraal maatwerk voor een duurzame toekomst. We werken nauw samen met partners en klanten. Zo onderzoeken wij hoe we in het auto- en openbaar vervoer integraal pieken en dalen in de energievraag kunnen afstemmen met de mogelijkheden van lokale energieopslag.

 

Hergebruik van materialen is voor BAM Infra een speerpunt. Wij hebben producten ontwikkeld die voor een groot gedeelte zijn samengesteld uit gerecycled materiaal. In dit kader passen we ook vaak het bouwproces aan. Bij LE2AP wordt de steenslag (PA-Stone) gescheiden van het freesmateriaal. Hierdoor kan hij als schone grondstof worden gebruikt. Bij investeringen met veel materiaal onderzoeken we of dit met voldoende aanpassingen kan worden hergebruikt. Zo wordt de tunnelboormachine van de Sluiskiltunnel met aanpassingen hergebruikt in de Rotterdamsebaan.