Energietransitie

De klimaatverandering dwingt ons op zoek te gaan naar een duurzame vormen van energiehuishouding. Afhankelijkheden veranderen en noodzaken ons om op een andere manier onze behoeftes op elkaar af te stemmen. Ontwikkelingen zoals de opkomst van lokale energiesystemen en de elektrificatie van de energieconsumptie veranderen de energieketen ingrijpend. Opdrachtgevers hebben behoefte aan innovatieve en duurzame energieconcepten. Wij hebben hiervoor slimme oplossingen ontwikkeld.