Zoeken

Type: Project
Datum: 09-01-2007
Type: Document
Datum: 31-12-2007
Type: Document
Datum: 31-12-2007
Type: Document
Datum: 31-12-2008
Type: Document
Datum: 31-12-2008
Type: Document
Datum: 31-12-2009
Type: Document
Datum: 31-12-2009
Type: Project
Datum: 02-05-2010
De productie van de Xblocs is uitgevoerd door BAM Decorient, Indonesië. De Xblocs worden geproduceerd in de haven van Cigading, Java, en op...
Type: Project
Datum: 02-07-2010
BAM Infraconsult heeft voor dit project het 3D-wegontwerp met de onderliggende wegen, kunstwerken en viaducten, geluidsschermen, wegkantsystemen,...
Type: Project
Datum: 02-10-2010
Namport is daarom begonnen met een milieu-effectrapportage (MER) wat de potentieel schadelijke effecten van de nieuwe containerterminal op het...
Type: Project
Datum: 09-10-2010
Nederlandse Bouwpluim 2013 In 2013 ontving BAM de Nederlandse Bouwpluim voor de A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal. Uit het juryrapport: het project...
Type: Document
Datum: 31-12-2010
Type: Document
Datum: 31-12-2010
Type: Project
Datum: 09-01-2011
BAM Infra Speciale Technieken heeft de fundaties van de nieuwe brug aan de noordzijde gerealiseerd. De funderingen bestaan uit 482 vibropalen van...
Type: Project
Datum: 02-10-2011
De Xblocs zijn gegoten door Sixco in Ajman, VAE. Het Xbloc project op Das Island is het tweede Xbloc project uitgevoerd door Van Oord.
Type: Document
Datum: 31-12-2011
Type: Document
Datum: 31-12-2011
Type: Nieuws
Datum: 19-01-2012
Parkeerplaats Fort Vechten Fort Vechten gaat het bezoekerscentrum van de Nieuwe Hollandse Waterlinie huisvesten. Voor de toenemende...
Type: Nieuws
Datum: 26-01-2012
Onder toeziend oog van Mariëtte Pennarts tekenden de ketenpartners een samenwerkingscontract. Parkeerplaats Fort Vechten Fort Vechten gaat het...
Type: Nieuws
Datum: 23-02-2012
Het batterijwisselstation is bestemd voor elektrische auto’s die zijn voorzien van een verwisselbaar batterijpakket, zoals de Renault Fluence...

Pagina's