Projecten

We zijn trots op al onze projecten. Van rotondes en autotunnels tot fietsbruggen en -parkeergarages. Van zeesluizen en dijkverbeteringen tot spoorverdubbeling en de aanleg van spitsstroken. En van drinkwaterleidingen tot supersnelle glasvezelverbindingen. Te veel om op te noemen. Daarom hieronder een greep uit ons portfolio.

 

PNG-LNG

In 2010 gunt ExxonMobil het EPC3 contract aan Chiyoda JGC-Joint Venture (CJJV). Het EPC3 contract behelst de bouw van 2 LNG proces treinen, LNG opslag...

Start- en landingsbaan vliegbasis Volkel

De huidige circa drie kilometer lange hoofdbaan was aan vervanging toe. BAM heeft de volledige baan, inclusief de funderingslagen, verwijderd. Ook een...

BoxBarrier UK

De levering van 84 Boxbarrier is bedoeld om een tijdelijke waterkering te creëren ter bescherming van de Ford Motor fabriek in Engeland.

BoxBarrier Zwijndrecht

De gemeente Zwijndrecht past 90 BoxBarriers toe om de buitendijkse bebouwing langs de oude Maas te beschermen tegen overstromingen bij hoge rivierwate...

N33 Assen-Zuidbroek

De verbetering van de N33 tussen Assen en Zuidbroek, onder meer door de uitbreiding van 2x1 naar 2x2 rijstroken. Het tracé is 39 kilometer lang...

Monrovia

In 2010 heeft de National Port Authority van Liberia de concessieovereenkomst voor de exploitatie van de Freeport van Monrovia toegekend aan APM Termi...

Turborotondes N290 en N258 Hulst

Realisatie van twee turborotonden aan de N290 en N258 in Hulst. Bij het knooppunt van de N290/N258/Absdaalseweg heeft BAM tevens een voetgangers-, fie...

Xbloc Duinkerken LNG France

In Duinkerken is een LNG terminal gebouwd. De landwinning en oeverbescherming voor deze terminal is gebouwd door de Joint Venture Sodraco Internationa...

Xbloc Das Island

Das Island, Abu Dhabi, wordt vergroot door landaanwinning. Xbloc worden toegepast als oeverbescherming. Het project wordt uitgevoerd door Van Oord.

Stadsbrug De Oversteek Nijmegen

Stadsbrug ‘De Oversteek’ creëert een stadsring in Nijmegen en zorgt daarmee voor een betere spreiding en doorstroming van verkeer in ...

A12 Utrecht Lunetten-Veenendaal (Poort van Bunnik)

Aanleg van een derde rijstrook in beide richtingen en de bouw en aanpassing van viaducten en verkeersinstallaties. BAM heeft daarnaast 40.000 m2 modul...

Walvis Bay

De Namibische Ports Authority hebben het plan om een nieuwe containerterminal te ontwikkelen die een uitgebreide landaanwinning en baggerwerkzaamheden...

A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal

Het gedeelte A12 tussen knooppunt Lunetten en aansluiting Veenendaal West was jarenlang een hardnekkig verkeersknelpunt. Het project betreft de uitbre...

Xbloc Gorgon LNG Australia

Een golfbreker is gebouwd voor de Gorgon LNG-terminal in Noord-West Australië. De golfbreker wordt gepantserd door een groot aantal Xbloc eenhede...

A4 Burgerveen-Leiden

Verbreding en verdiepte aanleg van de A4 tussen Burgerveen en Leiden. De weg is verbreed van 2x2 naar 2x3 rijstroken. De A4 is over een traject van 1....

Pagina's