Projecten

We zijn trots op al onze projecten. Van rotondes en autotunnels tot fietsbruggen en -parkeergarages. Van zeesluizen en dijkverbeteringen tot spoorverdubbeling en de aanleg van spitsstroken. En van drinkwaterleidingen tot supersnelle glasvezelverbindingen. Te veel om op te noemen. Daarom hieronder een greep uit ons portfolio.

 

Renovatie Rijksmuseum, perceel 1

Omdat het Rijksmuseum destijds niet was gebouwd voor twee miljoen bezoekers per jaar, was grootscheepse renovatie en uitbreiding noodzakelijk. BAM In...

Parkeergarage Keizer Karel Nijmegen

Om in de toenemende parkeerbehoefte aan de westkant van Nijmegen te voorzien, koos de gemeente voor een parkeergarage onder de Van Schaeck Mathonsinge...

Kademuren en infrastructuur Maasvlakte 2

In het kader van de uitbreiding van het Rotterdamse havengebied (Maasvlakte 2) gunde Havenbedrijf Rotterdam aan PUMA (Boskalis en Van Oord) de opdrach...

N261

De N261 in Midden-Brabant, ook wel “Eftelingweg” genoemd, loopt over de Midden-Brabantweg van Waalwijk langs Kaatsheuvel en Loon op Zand naar Tilb...

Hartelfietsbrug Spijkenisse

De aanleg van een 611 meter lange fietsbrug maakte het mogelijk het fietspad op de Hartelbrug bij Spijkenisse te vervangen door een extra rijstrook vo...

Balgstuwkering Ramspol

Om West-Overijssel bij Noordwesterstorm tegen het opstuwende water van het IJsselmeer te kunnen beschermen, diende een waterkering te worden aangelegd...

Ichthys

Design & Construct van twee aparte vaartuigen load-out ligplaatsen, een voor een LNG-tankers en een tweede voor een LPG / Condensaat dragers.

CADZAND-Maritiem

De kust voor Cadzand-Bad is niet sterk genoeg om een superstorm te weerstaan. Daarom versterken BAM en Martens en van Oord de circa 1 kilometer lange ...

Wheatstone

Voor de westkust van Australië wordt veel vloeibaar gas (LNG) gewonnen. Nabij Onslow bouwt BAM International samen met de Australische aannemer C...

Poort Neerbosch Nijmegen

In grote lijnen betreft het project de reconstructie van het kruispunt Neerbosscheweg – IJpenbroekweg – Hogelandseweg, de aanleg/aanpassin...

PNG-LNG

In 2010 gunt ExxonMobil het EPC3 contract aan Chiyoda JGC-Joint Venture (CJJV). Het EPC3 contract behelst de bouw van 2 LNG proces treinen, LNG opslag...

Start- en landingsbaan vliegbasis Volkel

De huidige circa drie kilometer lange hoofdbaan was aan vervanging toe. BAM heeft de volledige baan, inclusief de funderingslagen, verwijderd. Ook een...

BoxBarrier UK

De levering van 84 Boxbarrier is bedoeld om een tijdelijke waterkering te creëren ter bescherming van de Ford Motor fabriek in Engeland.

BoxBarrier Zwijndrecht

De gemeente Zwijndrecht past 90 BoxBarriers toe om de buitendijkse bebouwing langs de oude Maas te beschermen tegen overstromingen bij hoge rivierwate...

N33 Assen-Zuidbroek

De verbetering van de N33 tussen Assen en Zuidbroek, onder meer door de uitbreiding van 2x1 naar 2x2 rijstroken. Het tracé is 39 kilometer lang...

Monrovia

In 2010 heeft de National Port Authority van Liberia de concessieovereenkomst voor de exploitatie van de Freeport van Monrovia toegekend aan APM Termi...

Turborotondes N290 en N258 Hulst

Realisatie van twee turborotonden aan de N290 en N258 in Hulst. Bij het knooppunt van de N290/N258/Absdaalseweg heeft BAM tevens een voetgangers-, fie...

Xbloc Duinkerken LNG France

In Duinkerken is een LNG terminal gebouwd. De landwinning en oeverbescherming voor deze terminal is gebouwd door de Joint Venture Sodraco Internationa...

Pagina's