Projecten

We zijn trots op al onze projecten. Van rotondes en autotunnels tot fietsbruggen en -parkeergarages. Van zeesluizen en dijkverbeteringen tot spoorverdubbeling en de aanleg van spitsstroken. En van drinkwaterleidingen tot supersnelle glasvezelverbindingen. Te veel om op te noemen. Daarom hieronder een greep uit ons portfolio.

 

BoxBarrier UK

De levering van 84 Boxbarrier is bedoeld om een tijdelijke waterkering te creëren ter bescherming van de Ford Motor fabriek in Engeland.

BoxBarrier Zwijndrecht

De gemeente Zwijndrecht past 90 BoxBarriers toe om de buitendijkse bebouwing langs de oude Maas te beschermen tegen overstromingen bij hoge rivierwate...

Monrovia

In 2010 heeft de National Port Authority van Liberia de concessieovereenkomst voor de exploitatie van de Freeport van Monrovia toegekend aan APM Termi...

Xbloc Das Island

Das Island, Abu Dhabi, wordt vergroot door landaanwinning. Xbloc worden toegepast als oeverbescherming. Het project wordt uitgevoerd door Van Oord.

Walvis Bay

De Namibische Ports Authority hebben het plan om een nieuwe containerterminal te ontwikkelen die een uitgebreide landaanwinning en baggerwerkzaamheden...

A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal

Het gedeelte A12 tussen knooppunt Lunetten en aansluiting Veenendaal West was jarenlang een hardnekkig verkeersknelpunt. Het project betreft de uitbre...

Xbloc Gorgon LNG Australia

Een golfbreker is gebouwd voor de Gorgon LNG-terminal in Noord-West Australië. De golfbreker wordt gepantserd door een groot aantal Xbloc eenhede...

Pagina's