Zeesluis IJmuiden

Na bijna 100 jaar is de Noordersluis in IJmuiden aan vervanging toe. Een nieuwe, grotere zeesluis moet de bereikbaarheid van de haven van Amsterdam verbeteren en de economie in de regio stimuleren door getij-onafhankelijk ruimte te bieden aan de steeds groter wordende zeeschepen. De nieuwe zeesluis wordt 70 meter breed, 500 meter lang en 18 meter diep. De bouw start begin 2016 en de nieuwe zeesluis is eind 2019 beschikbaar voor de scheepvaart. De levensduur van de nieuwe sluis is 100 jaar.

Rijkswaterstaat heeft de bouw van de nieuwe zeesluis IJmuiden bij de ingang van het Noordzeekanaal gegund aan consortium OpenIJ. Dit consortium bestaande uit BAM-PGGM, VolkerWessels en DIF is verantwoordelijk voor het ontwerpen, bouwen, financieren en gedurende 26 jaar onderhouden van de nieuwe zeesluis.

OpenIJ heeft de opdracht door Rijkswaterstaat gegund gekregen door slim te ontwerpen en de nieuwe zeesluis op een slimme wijze te bouwen. De oplossingen die OpenIJ heeft aangeboden, zijn:

 • Nivelleren door de deuren in plaats van omloopriolen
  Door gebruik te maken van de sluisdeuren voor het nivelleren, zijn geen omloopriolen nodig vlak naast de Noordersluis en blijft tijdens de realisatie de stabiliteit en daarmee het functioneren van deze bestaande sluis gegarandeerd. Daarnaast levert dit een voordeel op in bouwtijd en kosten. 
   
 • Dubbelkerende sluis met identieke deuren in binnen- en buitenhoofd en één reservedeur
  De sluis heeft een dubbel waterkerende functie, die uitbreidbaar is naar de toekomst. Dit houdt in dat tijdens hoogwater zowel de deur aan de zeezijde (buitenhoofd) als aan de kanaalzijde (binnenhoofd) ingezet kan worden als waterkering. Door deze ontwerpoplossing  is slechts één reservedeur benodigd.
   
 • Realisatie van de deurkassen door middel van pneumatisch afzinken in plaats van bouw in diepe (zware, risicovolle) bouwkuipen
  De hoofden van de nieuwe zeesluis realiseert OpenIJ met pneumatisch afgezonken caissons. Hierdoor is een lichtere bouwkuip nodig dan bij een traditionele bouwkuip en het voorkomt bovendien zwaar heiwerk voor het aanbrengen van zo’n 1.000 forse funderingspalen onder de hoofden.
   
 • Grootschalige toepassing van diepwanden in plaats van combiwanden om trillingsschade en geluidshinder te voorkomen
  Diepwanden worden toegepast voor de wanden van de Sluiskolk, Fuikwand en noordelijke wand van de Tussendam. Een diepwand is de meest trillings- en geluidsarme methode om een wand te realiseren. Dit doen we overal waar mogelijk: waar land is of land te creëren is buiten de vaargeul.

 

Samenwerking
Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam en Havenbedrijf Amsterdam NV werken samen bij het project Zeesluis IJmuiden. De gemeente Velsen is betrokken als wettelijk adviseur in het kader van de ruimtelijke ordening. Dit project wordt medegefinancierd vanuit het TEN-T programma van de Europese Unie.

Sluizenprogramma
Het project Zeesluis IJmuiden is onderdeel van het DBFM Sluizenprogramma van Rijkswaterstaat. Dat omvat zes projecten: keersluis Limmel, 2de kolk Eefde, 3de kolk Beatrixsluis, Zeesluis IJmuiden, Zeesluis Terneuzen en de Afsluitdijk.

Deelnemende bedrijven OpenIJ
In opdracht van OpenIJ BV werken Van Hattum en Blankevoort en BAM Infra samen om de nieuwe zeesluis in IJmuiden te ontwerpen en te bouwen. Het Nederlandse consortium wordt hiervoor ondersteund door Van Oord en Boskalis voor het grondwerk. Arcadis, Royal HaskoningDHV, Iv-Infra, ZUS, Delta PI en Nspyre zijn binnen de ontwerpsamenwerking van BAM Infraconsult en Volker Infra Design betrokken voor het opstellen van het ontwerp. Hollandia en Bosch Rexroth houden zich bezig met het bewegingswerk. Naast bovengenoemde partijen wordt OpenIJ ook ondersteund door Volker Staal en Funderingen, BAM Infra Speciale Technieken, Visser en Smit Hanab, T&A Survey en KWS Infa. Met al deze partijen werken we gezamenlijk als één team om de Sluis van de eeuw, voor een eeuw te bouwen.