Wij maken Texel veiliger

Wij vernieuwen één van de belangrijkste routes op het eiland richting het noorden, de Nieuwlanderweg-Kogerweg-Akenbuurt.

 

Flinke make-over

Wie aan Texel denkt, denkt aan vakantie. Maar daarvoor zijn wij niet op Texel. Dagelijks rijden er veel auto’s en zware voertuigen over dit traject. Een belangrijke route op het eiland Texel. De weg is smal en versleten en daardoor toe aan een flinke opknapbeurt. Naast het verbreden van de weg passen wij de weg aan in het omliggende landschap. We vernieuwen het fietspad en oversteekplaatsen, zodat fietsers veiliger kunnen oversteken.

Afgelopen oktober startten we dit project. In mei 2021 leveren we dit project op.

Met lokale kennis

Het vervangen van het asfalt doen we op een duurzame manier. Na het verwijderen van het teer, gebruiken we het schone asfalt opnieuw in de onderlaag van het asfalt. Een groot gedeelte van de wegfundering hergebruiken we door dit te versterken. Bij het opbreken van de verharding pakken netbeheerders meteen het ondergrondse werk zoals riolering, bekabeling, duikers en leidingen aan.

Verbonden als we ons voelen met de regio, denken wij graag mee met onze opdrachtgever gemeente Texel. Daarom maken wij zoveel mogelijk gebruik van personeel en materieel op Texel. Zo vernieuwen we deze weg met lokale kennis.

Op één lijn

Een belangrijk onderdeel in de voorbereiding van dit project is werken in een bouwteam. Dit is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Texel en onder andere specialisten van BAM. Zo werken we gecoördineerd en intensief samen aan het ontwerp, de engineering van het ontwerp en de bouw. Door een bouwteam in te richten komen er mensen bij elkaar die samen op zoek gaan naar oplossingen. Zo zetten we ons vakmanschap en onze kennis maximaal in voor de gemeente. Een ander belangrijk voordeel is dat je in de uitvoering samen op één lijn zit, omdat je samen het ontwerp hebt gemaakt.

Lang leve de woelmuis

Waar we samenwerken met Texel, doen we dat natuurlijk ook met de natuur. Die kenmerkend is voor het schitterende eiland. Met de beschermde noordse woelmoes op het eiland gaat het gelukkig steeds beter. Om het leefklimaat te redden, hebben we bijvoorbeeld een natuurlijke drinkplek (kolk) voor deze muis gemaakt, waar dit dier kan schuilen.  Daarnaast maken we kleine faunapassages onder de weg door en nemen we maatregelen bij graafwerkzaamheden en het maaien.

Verkeersomleiding

Onze werkzaamheden zijn zo ingrijpend, dat we de weg wel moeten afsluiten. Doorgaand verkeer tussen Den Burg en De Cocksdorp leiden we om via De Waal. Via de website Op weg naar Noord houden wij omwonenden, ondernemers en gasten op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden.