Walvis Bay

De Namibische Ports Authority hebben het plan om een nieuwe containerterminal te ontwikkelen die een uitgebreide landaanwinning en baggerwerkzaamheden hebben grenzend aan Walvis Bay lagune - een ecologisch beschermd Ramsar-gebied.

Namport is daarom begonnen met een milieu-effectrapportage (MER) wat de potentieel schadelijke effecten van de nieuwe containerterminal op het Walvisbaai milieu hebben tijdens de bouw en de exploitatie. Er wordt onderzocht om deze effecten te beperken tot een aanvaardbaar niveau.

BAM Infraconsult heeft de volgende diensten verricht: hydrodynamische modellering, Footprint optimalisatie, deskundig advies over bodemonderzoeken, concepten en fasering van baggeren en storten, coördinatie van de EIA (technische verantwoordelijkheid door CSIR) en participatie van belanghebbenden bijeenkomsten.