Verzwaren mastfundaties TenneT Ens-Zwolle

Tussen Ens en Zwolle staat een 380kV-hoogspanningsverbinding. Door de groei van duurzame energie is het uitbreiden van de capaciteit van die hoogspanningsverbinding nodig. Maar ook door de grote pieken in de transportbehoefte die hierdoor ontstaan in het elektriciteitsnet. In opdracht van TenneT voeren wij de voorbereidende werkzaamheden uit. En verzwaren we een aantal bestaande mastfundaties.

Grote duurzame vraag

Er komen steeds meer grote windmolen- en zonneparken bij. Daarmee groeit het aanbod duurzame energie aanzienlijk, wat nodig is om aan de toenemende vraag te blijven voldoen. Van deze hoogspanningsverbinding worden de bestaande geleiders, de lijnen waar de stroom doorheen gaat, vervangen door geleiders met een grotere transportcapaciteit.

Verzwaren mastfunderingen

De bestaande hoogspanningsverbinding heeft een lengte van 32 kilometer, bestaat uit 91 masten en loopt van hoogspanningsstation Ens in de gemeente Noordoostpolder, via de gemeenten Kampen en Zwartewaterland naar het hoogspanningsstation Hessenpoort in de gemeente Zwolle. De huidige hoogspanningsverbinding is ruim 35 jaar oud. Het vervangen van de geleiders wordt gecombineerd met onderhoud aan de masten. Bij een aantal masten verzwaren wij de fundatie, omdat ze zwaarder belast worden en aan de hedendaagse eisen moeten voldoen. 

Voorbereiding en aanleg bouwwegen en bouwterreinen

Voordat de werkzaamheden starten, zijn we ruim een half jaar bezig met alle voorbereidingen. Zo stemmen we het ontwerp en de plannen af. Ook zorgen we ervoor dat alle vergunningen tijdig zijn aangevraagd. Om de werkzaamheden aan de masten uit te voeren, moeten de bouwwegen ernaartoe ingemeten en uitgezet worden. Wij leggen deze tijdelijke bouwwegen en de bouwterreinen aan en houden daarbij rekening met de flora en fauna in het gebied. Op bepaalde locaties worden amfibieënschermen langs de bouwwegen geplaatst. Op deze manier voorkomen we schade aan of aantasting van (leefgebieden) van beschermde diersoorten op of rondom het werk,  zoals de rugstreeppad. Deze werkzaamheden voeren we uit volgens het ecologisch werkprotocol. 

Coördinatie met veel stakeholders

Voor dit project hebben we te maken met veel stakeholders. Dit vergt precieze afstemming. De tijdelijke wegen en bouwterreinen stemmen we af met de circa tachtig perceeleigenaren. We schakelen met nevenaannemers die de geleiders van de hoogspanningsmasten vervangen. Met twee waterschappen bespreken we het dempen van sloten en het aanleggen van tijdelijke dammen voor de toegankelijkheid van het gebied. Daarnaast houden we nauw contact met alle bevoegde gezagen voor het verkrijgen van alle vergunningen.  

Anderhalf jaar bouwtijd

Halverwege februari 2023 zijn we gestart met de eerste werkzaamheden. Vanaf augustus starten we met het aanleggen van alle werkterreinen. Na de zomervakantie beginnen de werkzaamheden aan de geleiders door nevenaannemers. In november 2023 verwachten we dat funderingsaanpassingen klaar zijn. Naar verwachting zijn we in oktober 2024 klaar met dit grote project.

Projectlocatie

Deel op social media

Meer weten?

Alexander Kuijt

Alexander Kuijt

Bedrijfsleider

Bas Reedijk

Bas Reedijk

Afdelingshoofd Water

Brigitta Lindeboom-Kroes

Brigitta Lindeboom-Kroes

Field coach

Daan van den Akker

Daan van den Akker

Business developer

Ed Buré

Ed Buré

Commercieel Manager

'Hoe maken we onze infrastructuur slimmer? Wat levert dat op? Hoe zet je daarin stappen? Graag voer ik die dialoog met je!'

Daniel de Wit - commercieel manager contact

Daniël de Wit

Commercieel manager BAM Infra Funderingstechnieken

'Complexe technische uitdagingen? Een leuk project wat snel moeten starten? Niet weten waar te beginnen? We voeren graag de dialoog om samen tot de best passende oplossingen te komen.'

Evert Jan van Drie

Evert Jan van Drie

Tendermanager

Gerben van Bijnen

Gerben van Bijnen

Hoofduitvoerder

Jelle Visserman

Jelle Visserman

Regiomanager

‘Ons team helpt u graag met de meest uiteenlopende civiele vraagstukken. Van een fietsbrug met architectonische verschijningsvorm tot de verbouw van uw industriefaciliteit. Zowel heel klein als heel groot en van standaard tot zeer innovatief.’

Joost de Jong

Joost de Jong

Commercieel manager

Benieuwd wat BAM Infra kan betekenen? Neem gerust contact op!

Jos van Rijen

Manager Design Operations

‘Digital Design is de kunst van het creëren, vastleggen en integreren van gegevens met behulp van een digitale vaardigheden. Specialisten van BAM Infraconsult gebruiken steeds vaker geavanceerde technologieën om gegevens vast te leggen en ontwerpen te maken in een gedigitaliseerde omgeving. Digital Design stelt ontwerpers in staat om mogelijkheden te verkennen en innovatieve oplossingen te ontwikkelen in een virtuele omgeving.’

Karst Jan Karsten

Karst Jan Karsten

Regiomanager BAM Infra Civiel

'Wij gaan de uitdaging aan om werken uit te voeren in een complexe binnenstedelijke en industriële omgeving als een ondergrondse parkeergarage / machinefundatie en (beweegbare) bruggen. Van kleine tot grote en van standaard tot integrale, complexe, innovatieve projecten: benader ons gerust met uw vragen!'

Klaas-Jan Visser

Klaas-Jan Visser

Projectleider

Michiel Dop

Commercieel manager

‘Een optimaal passende oplossing. Daar help ik u graag bij. Hoe? Door een soepele samenwerking met als resultaat dat uw doelen worden bereikt. Door de juiste vragen te stellen en hiermee uw vraagstukken goed te doorgronden. En door onze lokale bekendheid en sterke achterban. Uiteraard houden wij rekening met duurzaamheid, veiligheid en kwaliteit.’

Nick Overkamp

Nick Overkamp

Conceptmanager Renovatieconcept Bruggen

Pieter Bakker

Pieter Bakker

Projectleider

'Zo mooi om te zien wat je kunt maken met parametrisch ontwerpen in combinatie met 3D-printen. Vanuit één basisontwerp, ontstaan met een muisklik vier unieke bruggen. Die vervolgens met één druk op de knop uit onze printer rollen in de 3D printfaciliteit in Eindhoven. De wereld van betonnen constructieve werken is nog nooit zo organisch en dynamisch geweest.'

René Beurze

René Beurze

Directeur Operations BAM Infraconsult

Sander Buningh

Sander Buningh

Themamanager Verstedelijking en mobiliteit

'Vernieuwende ideeën zijn nodig om de bereikbaarheid en mobiliteit te verbeteren zonder de leefbaarheid voor mens en natuur aan te tasten'

Sander den Blanken

Sander den Blanken

Directeur BAM Infraconsult

'Ontwerpen bij BAM Infraconsult gaat niet alleen over hoe het eruit ziet, hoe innovatief of onderscheidend het is in de markt, maar ook hoe we het constructief veilig en efficiënt kunnen bouwen en duurzaam onderhouden. Wij adviseren en ontwerpen daarom integraal samen met onze collega’s voor een duurzame toekomst. Wij richten ons daarbij op life cycle solutions en maken maximaal gebruik van de nieuwste digitale technieken’

Sander Roesink

Sander Roesink

Clustermanager Ontwerpmanagement

‘In Design & Construct contracten ben je succesvol als je op het juiste moment de juiste mensen in het ontwerpproces betrekt en met elkaar duidelijke afspraken maakt. Hierin moeten met name ook de collega’s van de werkvoorbereiding en de uitvoering een rol spelen door tijdig hun kennis en kunde in te brengen zodat we kunnen zeggen: ‘Mijn ontwerp is jouw ontwerp en jouw resultaat is mijn resultaat!’

Sanne van Vliet

Sanne van Vliet

Commercieel manager

Benieuwd wat BAM Infra kan betekenen? Neem gerust contact op!

Pieter-Martijn Flamink

Pieter-Martijn Flamink

Directeur

‘De Nederlandse infrastructuur is van hoge kwaliteit. Daar dragen wij elke dag aan bij. Veroudering en veranderend gebruik maken dat we het steeds iets beter en slimmer moeten doen. Samen, duurzamer en met nieuwe technieken. Dát is voor mij grensverleggend asset management.’

Groepsfoto

Team Waterkracht

Vlnr Bas Reedijk, Tijl Essens, Danneke Heiligers en Gerben Turkstra.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via het formulier.
CAPTCHA
9 + 10 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.