Vervangen drinkwatertransportleiding Leerdamhof in Amsterdam

Voor Stichting Waternet verving BAM Infra Energie & Water de drinkwatertransportleiding tussen de Leerdamhof en het Kelbergenpad in Amsterdam.

De werkzaamheden omvatten onder andere:

  • het opnemen en aanbrengen van elementenverhardingen
  • het toepassen van hulpconstructies (o.a. damwanden)
  • het toepassen van bemalingen
  • het aanbrengen van Ø200 PE tijdelijke spuileiding
  • het aanbrengen van Ø300 GN distributieleidingen
  • het aanbrengen van Ø1000 ST transportleidingen
  • het verwijderen van diverse kalibers distributie- en transportleidingen
  • het toepassen van BLVC maatregelen