Verbetering IJpleinveer

Op en rond het IJ is het steeds drukker. Dagelijks nemen zo’n 67.000 mensen de pont voor de oversteek. 

In 2030 verwachten we dat dit zo’n 80.000 tot 110.000 reizigers per dag zijn. Daarom wil Amsterdam de oversteek structureel verbeteren.

Nieuwe route

Op dit moment maakt het IJpleinveer vanaf het Centraal Station een ruime bocht naar het IJplein in Noord. Dat kan beter en sneller. Daarom verplaatst de route van de veerpont tussen het station en het IJplein naar de Ruijterkade Oost.

Verplaatsen fiets-voetgangersbrug met weinig hinder

In opdracht van gemeente Amsterdam verwijderen wij de oude fiets-voetgangersbrug. We plaatsen een nieuwe, bredere brug bij de Ruijterkade Oost. Ook breiden we de kade uit met twee nieuwe opstapplaatsen voor voetgangers en fietsers. De werkzaamheden zijn in januari gestart en naar verwachting zijn we eind december klaar. De werkzaamheden voeren we bijna allemaal uit vanaf het water. Zo kan het verkeer tijdens deze werkzaamheden nog steeds gebruikmaken van de Ruijterkade.  

Behoud monumentaal NACO-huisje 

Het oude houten rederij huis, het NACO-huisje, uit 1919 hebben we weggehaald en plaatsen we terug op een nieuwe plek. Uiteraard heel zorgvuldig. Het huis is in zijn geheel opgepakt en staat nu opgeslagen. Wanneer de werkzaamheden klaar, zijn plaatsen we het rijksmonument op de daarvoor gerealiseerde steiger. Stadsherstel Amsterdam neemt het vervolgens in beheer nemen en verzorgd de restauratie.

Kortere reistijd en meer ruimte voor fietsers en voetgangers 

Met het programma ‘Sprong over het IJ’ wil Amsterdam de oversteek structureel verbeteren. Ze houden daarbij rekening met belangen van de stad, regio én die van de (internationale) scheepsvaart. Het verplaatsen van de veerpont verbetert de reistijd van fietsers door de logischer aansluiting op de bestaande fietsroutes. De oeververbindingen verbeteren de oversteek over het IJ. Hiermee maken we de groei van het aantal fietsers mogelijk.