Veiligere N468 met nieuwe weginrichting

In opdracht van provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Delfland en gemeente Midden-Delfland voeren wij groot onderhoud uit aan de N468 bij Schipluiden.

Van doorgaand naar bestemmingsverkeer

Om  sluipverkeer tegen te gaan, krijgt de N468 een nieuwe weginrichting volgens Duurzaam Veilig. Met deze inrichting maken we de weg minder geschikt voor doorgaand verkeer en juist geschikter voor bestemmingsverkeer. Én daarmee dus veiliger! Door de 7,8 km lange dijk te verhogen en te verstevigen kunnen straks ook zwaardere voertuigen gebruik  maken van deze weg. Met het aanbrengen van beschoeiing, damwanden en steunbermen verbeteren we aan beide kanten de stabiliteit van deze weg. Tijdens de werkzaamheden coördineren en vernieuwen we direct ook de ondergrondse infra (kabels, elektra, water, data).

Duurzame aanpak

Als meest duurzame bouwer streven we ernaar dit project zo duurzaam mogelijk aan te pakken. Dit doen wij door zoveel mogelijk elektrisch materieel in te zetten tijdens de werkzaamheden en oud asfalt, puin, grond, zand en klinkers zo veel mogelijk te hergebruiken als dit kan. Daarnaast werken we met duurzame eco damwanden met kathodische bescherming. De damwanden roesten hierdoor minder en hoeven minder diep de grond in, waardoor we minder staal gebruiken. De dynamische verlichting die we op houten palen plaatsen geeft minder fel licht als er geen verkeer is en juist feller licht als er verkeer is.

 

In bouwteam

Dit project wordt aanbesteed in twee fases. Samen met de opdrachtgevers provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Delfland en gemeente Midden-Delfland kijken we in een vroeg stadium naar de uitvoerbaarheid van het ontwerp en bereiden we de uitvoering samen voor. Dit doen we in een bouwteam. Tijdens deze periode maken we gebruik van elkaars kennis en kunde om te komen tot het beste ontwerp voor dit project.

We verwachten het definitief ontwerp af te ronden aan het einde van het eerste kwartaal van 2023. De uitvoering van de werkzaamheden start in het derde kwartaal van 2023. 

Grootste uitdagingen in dit project:

  • Tijdens de werkzaamheden ervoor zorgen dat de dijk altijd blijft functioneren als een dijk.
  • Het coördineren van alle kabels en leidingen in het nieuwe ontwerp.
  • Bestemmingsverkeer moet tijdens de werkzaamheden gebruik kunnen maken van de weg.