Tunnel vervangt onbeveiligde overweg Maartensdijkseweg in Hilversum

Uitgevoerd in een gezamenlijk team volgens gedachtegoed van DOEN. 

De onbeveiligde overweg aan de Maartensdijkseweg in vervangen we in de zomer van 2022 door een tunnel. De afsluiting van deze onbeveiligde overweg is onderdeel van het programma ‘Niet Actief Beveiligde Overwegen’ dat ProRail in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitvoert.

Tunnel voor fietser en wandelaars

In opdracht van ProRail ontwerpen en bouwen wij de tunnel. In de nieuwe tunnel is niet alleen ruimte voor fietsers en voetgangers, ook voor ruiters en vee van het Goois Natuurreservaat. Door de aanleg van een speciale geleiding kunnen diersoorten zoals reeën, dassen en kleinere zoogdieren ook gebruikmaken van de tunnel. Daarmee verbindt de tunnel de natuurgebieden aan beide zijden van het spoor met elkaar.

Uitvoering in zomer 2022

De planning is dat we de fietstunnel onder het spoor in augustus van dit jaar bouwen. In die periode rijden er enkele dagen geen treinen op het traject Utrecht-Hilversum. De oplevering van de tunnel en ingebruikname staat gepland voor oktober van dit jaar.

Project DOEN

Dit project voeren we uit volgens het gedachtegoed van ‘DOEN’. Belangrijkste uitgangspunten hiervan zijn de realisatie van maximale klantwaarde, eerlijk geld voor eerlijk werk, optimale samenwerking en door alleen te doen wat zinnig is. De conditionering, het ontwerp, het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst en het bewaken van het totale projectbudget voert het team gezamenlijk uit. Deze manier van samenwerken verkleint risico’s, reduceert kosten en zorgt ervoor dat kansen een-op-een toepasbaar zijn in het ontwerp.

Sebastiaan Meijer, projectleider bij BAM Infra: ‘In een vroeg stadium zijn we de samenwerking met ProRail en gemeente Hilversum aangegaan. We hebben gezocht naar meerwaarde voor de toekomstige gebruikers waarbij het hele team invloed heeft op het project. Het definitief ontwerp is in een recordtijd opgesteld door reële wensen direct te verwerken. Niet alleen hebben we de doorlooptijd ten opzichte van een traditioneel werk aanzienlijk te verkort. Ook vergroot deze manier van samenwerken het werkplezier.

Programma ‘Niet Actief Beveiligde Overwegen’

Het afsluiten van de overweg Maartensdijkseweg in Hilversum maakt onderdeel uit van het programma ‘Niet Actief Beveiligde Overwegen’ dat ProRail uitvoert in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze overwegen zijn uitgerust met een Andreaskruis en waarschuwingsborden, maar zijn niet actief beveiligd met spoorbomen, bellen en lichtsignalen. Doel is om alle niet actief beveiligde overwegen op het reizigersnet die openbaar toegankelijk zijn op te heffen, te beveiligen of aan te passen.