Toekomstbestendige rijkswegen in Oost-Nederland

De opvolger van het contract uit 2018 en 2019 dat wij ook voor Rijkswaterstaat hebben uitgevoerd.

Groot onderhoud aan wegen is nodig voor veilige en vlotte doorstroming van het verkeer. Rijkswaterstaat Oost-Nederland heeft ons opdracht gegeven voor het Integraal Groot Onderhoud (IGO) van de rijkswegen in Oost-Nederland. Dit is de opvolger van het contract uit 2018 en 2019 dat wij ook voor Rijkswaterstaat hebben uitgevoerd.

Wegen in goede conditie

In 2021 en 2022 gaan wij aan de slag met het groot onderhoud aan de belangrijke verkeersaders A12, A15, A50, N18, A35/N35, N36 en N48. Door vervanging van het asfalt zorgen we ervoor dat de wegen in een goede conditie blijven. Uiteraard gebruiken we hiervoor onze duurzame asfaltmengels wat naadloos aansluit op de ambities van Rijkswaterstaat en BAM: het verduurzamen van onze infrastructuur. Ook plegen we groot onderhoud aan viaducten, geleiderails en geluidschermen. Daarnaast zorgen we voor een veilige inrichting van de bermen.

Doorbouwen op samenwerking

Met dit project bouwen we door op de mooie samenwerking die we met Rijkswaterstaat hebben opgebouwd vanuit het vorige onderhoudscontract. We zetten innovaties in door met behulp van artificial intelligence de staat van het areaal te actualiseren. Zodat we zonder verrassingen tijdens de uitvoering het werk kunnen realiseren. Ook informeren we weggebruikers tijdens de afsluitingen via hun favoriete social media en sturen we verkeersstromen actief via de navigatiesystemen.

Meerjarenprogrammering Rijkswaterstaat

De onderhoudsmaatregelen zijn het resultaat van inspecties die zijn opgenomen in de meerjarenprogrammering van de drie districten van Rijkswaterstaat in het areaal Oost-Nederland. De berm- en geluidmaatregelen komen voort uit het Programma Veilige Inrichting Bermen (PVIB) en het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) en Geluid Productie Plafonds (GPP).