Start- en landingsbaan vliegbasis Volkel

De huidige circa drie kilometer lange hoofdbaan was aan vervanging toe. BAM heeft de volledige baan, inclusief de funderingslagen, verwijderd. Ook een deel, circa tweeëneenhalve kilometer, van de riolering, goten en trafoputten zijn vervangen. Daarnaast heeft BAM de bodem gesaneerd en niet gesprongen explosieven gedetecteerd. Deze zijn verwijderd in samenwerking met de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD).