Stadsbrug De Oversteek Nijmegen

Stadsbrug ‘De Oversteek’ creëert een stadsring in Nijmegen en zorgt daarmee voor een betere spreiding en doorstroming van verkeer in de stad. BAM Infra Wegen heeft op ‘De Oversteek’ zogenaamde integraalvoegen toegepast. Bij een integraalvoeg wordt de stootplaat, in tegenstelling tot een traditionele voeg, vastgekoppeld aan het kunstwerk. Hierdoor wordt de beweging die ontstaat door het krimpen en uitzetten van het kunstwerk verplaatst naar het vrije einde van de stootplaat. De geluidoverlast voor de directe omgeving wordt hierdoor beperkt.

BAM Infra Speciale Technieken heeft de fundaties van de nieuwe brug aan de noordzijde gerealiseerd. De funderingen bestaan uit 482 vibropalen van gemiddeld 20 meter lengte, een diameter van 556 mm en een voetplaat van 680 mm.

Naast de vibropalen zijn zes poeren uitgevoerd in grote diameter boorpalen. De vibropalen zijn aangebracht met een Hitachi KH300 GLS voorzien van een IHC S-90 hamer. Bij het heien van de landhoofden binnendijks is heien met een geluidsbeperkende mantel noodzakelijk om geluidsoverlast tot een minimum te beperken.