Sluiskiltunnel

De Sluiskiltunnel is een belangrijke schakel in de ontsluiting van Zeeland als geheel en Zeeuws-Vlaanderen in het bijzonder: de noord/zuid-verbinding tussen de havengebieden Rotterdam, Gent en Antwerpen. Hierdoor is het aantrekkelijker voor bedrijven zich hier te vestigen en ontstaat er meer werkgelegenheid. 

Impuls
De stremmende verbinding over het Kanaal Gent-Terneuzen zorgde voor grote economische schade; de vertragingen kostten de regio 10 miljoen euro per jaar! De Sluiskiltunnel geeft juist een economische impuls aan de regio, vanwege betere bereikbaarheid en doorstroming. De toegankelijkheid voor hulpverleners is beter en de verkeersveiligheid is toegenomen nu het sluipverkeer langs het sluizencomplex en door de bebouwde kom van Terneuzen is gestopt. Ook het grote scheepvaartverkeer hoeft niet meer te wachten. Ondernemers en bewoners van Zeeuws-Vlaanderen hebben de tunnel dan ook met enthousiasme ontvangen. Met de mogelijkheid het kanaal 2,5 meter te kunnen verdiepen is men ook in België tevreden met de gekozen oplossing.

Beste optie
Een nieuwe brug was geen optie en ook een afzinktunnel had enkele nadelen. Een boortunnel was de economisch meest aantrekkelijke oplossing. De bouw veroorzaakt met deze techniek geen overlast aan de drie kruisende spoorlijnen of aan de verdere infrastructuur. Ook het scheepvaartverkeer zou niet worden gehinderd zoals met een afzinktunnel wel het geval is. Met de diepere boortunnel kon worden voldaan aan de Belgische wens om het kanaal in de toekomst met 2,5 meter te verdiepen. Na de goede ervaringen met de Westerscheldetunnel werd daarom opnieuw gekozen voor een boortunnel: de Sluiskiltunnel.

Digitaal ontwerp: zes weken eerder klaar
Door de tunnel in een digitale omgeving te ontwerpen konden verschillende modellen aan elkaar gekoppeld worden. In deze BIM omgeving (Building Information Modeling) koppelen we het ontwerp van de betonconstructie bijvoorbeeld aan het wegenmodel en de tunneltechnische installaties. Op deze manier is het ontwerp completer en voorkomen we fouten of vervelende verrassingen. Hierna simuleren we het bouwproces van aanvang tot oplevering. Zo kunnen we in het echt veel sneller en efficiënter bouwen.

Duurzaam
Op het project Sluiskiltunnel zijn diverse milieubewuste keuzen gemaakt:

  • Laag Energie Asfalt Beton (LEAB) is toegepast op de wegen naar de Sluiskiltunnel en in de onderlagen van het asfalt in de tunnel. LEAB is een duurzaam en innovatief asfaltmengsel dat 40% energiereductie en 30% CO2-reductie oplevert en kwalitatief aan alle eisen voldoet.
  • Er is gekozen voor windenergie met het SMK Milieukeur, opgewekt met Nederlandse windturbines.
  • In een scheidingsinstallatie werd de ontgraven grond uit de boorvloeistof gefilterd. Het bentoniet werd hergebruikt als steunvloeistof voor de tunnelboormachine. De vrijgekomen grond, zowel de Boomse klei als het glauconiethoudende zand en overige grondsoorten, werd gebruikt als materiaal voor de
  • omliggende nieuwe infrastructuur.

Omgevingsmanagement
De omgeving is uitgebreid betrokken bij het project door een instemmingsronde voor het bestemmingsplan, door aandacht te hebben voor de natuur, door jaarlijkse deelname aan de Dag van de Bouw en door sponsoring van diverse maatschappelijke evenementen waaronder de Ziekenhuisloop en de Ronde van Zeeland Seaports.