Renovatie Rijksmuseum, perceel 1

Omdat het Rijksmuseum destijds niet was gebouwd voor twee miljoen bezoekers per jaar, was grootscheepse renovatie en uitbreiding noodzakelijk.
BAM Infra heeft in opdracht van de Rijksgebouwendienst het eerste project gerealiseerd van de zeven bouwpercelen waarin de renovatie van het Rijksmuseum was opgedeeld. Perceel 1 – letterlijk de basis van de verbouwing – omvatte vijf onderdelen: binnen het hoofdgebouw de passage en het souterrain en daarbuiten het energiecentrum, de energiering en het Aziatisch paviljoen.