Poort Neerbosch Nijmegen

In grote lijnen betreft het project de reconstructie van het kruispunt Neerbosscheweg – IJpenbroekweg – Hogelandseweg, de aanleg/aanpassing van tunnels, onder andere de aanleg van een fietstunnel voor de snelfietsroute Nijmegen-Beuningen en de realisatie van een P&R locatie. Het kruispunt vormt de entree van Nijmegen voor verkeer vanaf de A73. De reconstructie van het knooppunt biedt de mogelijkheid verkeer bij drukte te doseren.