Opstelterreinen Metrovoertuigen Amsterdam

Om ruimte te maken voor het nieuwe metromaterieel zijn de opstelterreinen op de locaties Isolatorweg, Amstel en Gaasperplas vernieuwd, uitgebreid en heringericht.

De opstelterreinen dienden te worden aangepast voor de nieuwe, langere metro’s. De opstelterreinen werden onder andere uitgebreid met extra opstelsporen.
Op drie locaties van het metronet werden de opstelsporen uitgebreid: Isolatorweg, Gaasperplas en Amstel.

De werkzaamheden bestonden onder andere uit:

  • Het uitbreiden van opstelsporen
  • Het aanpassen van perrons
  • Het aanleggen van een wasstraat en een inspectie-en/of onderhoudshal
  • Het realiseren van een geluidscherm
  • Het uitbreiden van een bestaande tunnel

De werkzaamheden werden uitgevoerd in een complexe hoog stedelijke omgeving, waarin BAM verantwoordelijk was voor het omgevingsmanagement.