Onderhoud technische installaties spoortunnels Zee-Zevenaar

Wij zorgen dat cruciale onderdelen van onze infrastructuur beschikbaar zijn en beschikbaar blijven.

Er is niets vervelender voor reizigers of goederenvervoer dan een gestremde reis vanwege een storing. Je kunt dan vaak geen kant meer op. Met onze oplossingen, maar ook met onze inspecties en landelijke storingsdienst werken we aan een zo hoog mogelijke beschikbaarheid van onze infrastructuur.

Betuweroute

De Betuweroute is daar een voorbeeld van. Deze 172 kilometer lange spoorlijn is het startpunt van het Europese goederenvervoer. Goederentreinen zijn vanaf de Rotterdamse en Amsterdamse haven binnen 2 uur - zonder stoppen - in Duitsland. Waar de treinen kunnen ‘intakken’ op andere Europese goederenspoorlijnen. Want de Betuweroute hoort bij het Rail Freight Corridor (RCF). Dat is het Europese netwerk van ‘spoorcorridors’ door heel Europa.

Beheer en onderhoud

Hoge beschikbaarheid van de spoorlijn is dus belangrijk. Onder de vlag van OptiTrans4Y is BAM  samen met ENGIE, in opdracht van ProRail, verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de tunnel technische installaties van de spoortunnels op Corridor Zee-Zevenaar (voorheen de Betuweroute); de Botlektunnel, de Sophiaspoortunnel, tunnel De Giessen, tunnel Zevenaar en tunnel Pannerdensch Kanaal. Hiervoor hebben wij een beheermodel ontwikkelt om te garanderen altijd aan de vervoervraag te kunnen voldoen. Een voorbeeld hiervan is de inzet van het Tunnel Informatie Modeling (TIM) systeem dat real time inzage geeft in de werking van de technische installaties. Hiermee kunnen we verstoringen eerder verhelpen. Met minder hinder voor het treinverkeer tot gevolg.

Lekkage

In de Sophiatunnel was eind 2019 een lekkage ontstaan in de hoofdleiding van de brandblusinstallatie. De lekkende leiding bevond zich in de treintunnel zelf. In een 96-urige buitendienststelling werkten onze collega’s bijna non-stop om de lekkage te verhelpen. Door deze operatie zorgvuldig te plannen en voor te bereiden ontstond er ruimte om naast de reparatiewerkzaamheden ook een grondige inspectie uit te voeren aan andere vitale onderdelen van het systeem.