Nieuwe 380 kV-verbinding voor TenneT

Een belangrijke bijdrage aan de energietransitie in Nederland.

TenneT heeft ons de civiele werkzaamheden voor de aanleg van de 380 kV-hoogspanningsverbinding ten westen van het Boterdiep (van Vierverlaten tot aan Bedum) gegund. De aanleg van de veertig kilometer lange 380 kV-verbinding tussen de hoogspanningsstations Eemshaven Oudeschip en Vierverlaten (bij Westpoort Groningen) is in het voorjaar van 2020 gestart. Naar verwachting is deze in 2023 klaar voor gebruik.

Onze expertise: civiele werkzaamheden

We leggen mastfundaties aan voor 104 hoogspanningsmasten en daarnaast alle benodigde  werkwegen en werkterreinen. En we herstellen cultuurtechnisch de grond nadat de hoogspanningsverbinding in gebruik is genomen. Ook zorgen wij voor de coördinatie van het werk met andere betrokken aannemers voor de bouw van de masten, het inhangen van de stroomgeleiders en de (tijdelijke) ondergrondse kabels.

Eemshaven-Vierverlaten 380 kV

De aanleg van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten en de verbouw van hoogspanningsstation Vierverlaten zijn van groot belang voor het elektriciteitstransport vanaf energiehaven Eemshaven naar Groningen en de rest van Nederland. De nieuwe 380 kV-verbinding vervangt de bestaande 220 kV-verbinding Eemshaven-Vierverlaten en bouwen we met wintrackmasten.

Klaar voor de toekomst

De komende jaren neemt de behoefte aan (duurzame) elektriciteit steeds verder toe. Het is daarbij belangrijk dat we een betrouwbaar elektriciteitsnet hebben en houden met voldoende capaciteit voor ontwikkelingen van vraag en aanbod. De 380 kV-verbinding zorgt voor een betere aansluiting van de grootschalige opweklocatie Eemshaven op het landelijke én internationale hoofdtransportnet van elektriciteit. Belangrijk voor het transport van duurzame energie.

 

In Zeeland voeren we een soortgelijke opdracht uit voor TenneT. De aanleg van 380kV hoogspanningsverbinding Borssele-Rilland