Nieuwbouw Multi Purpose Building P1, Eindhoven Airport

BAM Bouw en Techniek en BAM Infra bv gaan gezamenlijk het project Multi Purpose Building P1 realiseren: een ingrijpende verandering op Eindhoven Airport. Op de huidige parkeerplaats voor de aankomst- en vertrekhal komt een groot multifunctioneel gebouw en zal een Airport Boulevard aangelegd worden. Er komt een gebouw van  meerdere verdiepingen waar reizigers onder meer kunnen parkeren en waarin een kiss-en-ridezone komt, een busterminal, een McDonalds en een baan voor taxi's.

De begane grond van het gebouw wordt hét overstappunt voor passagiers en is logistiek doordacht ingericht, zowel voor openbaar vervoer als voor overige openbare transportdiensten.

Parkeren
Op de tweede, derde en vierde verdieping worden zo’n 800 parkeerplaatsen voorzien: twee keer meer dan op het P1-parkeerterrein dat er nu ligt. In het gebouw dat een heel open karakter moet krijgen, wordt een Mac Donalds gehuisvest. Mogelijk worden er in de toekomst meerdere commerciële initiatieven zoals eetgelegenheden en winkels gerealiseerd.

  

De boulevard straalt ook de ambitie van Eindhoven Airport uit: innovatief, duurzaam, welkom en groen. Op de boulevard zijn tijdelijke functies mogelijk (denk aan pop-upstores en incidentele activiteiten zoals de finish van de Eindhoven Run) en kunnen kraampjes voor verkoop van voedingswaren worden gerealiseerd.

Onze werkzaamheden
De realisatie van Multi Purpose Building P1 omvat de bouwkundige werkzaamheden, de aanleg van de gebouwgebonden installaties, het verleggen c.q. vervangen van de ondergrondse kabels- en leidingenstructuur en daarnaast het treffen van voorbereidende werkzaamheden voor door Eindhoven Airport N.V. te contracteren nevenaannemers en directieleveranties. Hieronder wordt o.a. verstaan de parkeersystemen, camera- en security  systemen, voorzieningen voor het busstation, voorzieningen voor de commerciële- en horecaruimten, operationele bebording en de verlichtingsarmaturen.

Technisch / Uitvoering

  • Toegepaste bouwmethodieken en/of materialen: Mortelschroefpalen, bollenplaatvloeren;
  • Type vloeren, wanden: Vloer- en wandcoating, op begane grond niveau afwerking trappenhuizen en McDonalds met Accoya houten kozijnen / betimmering;
  • Prefab beton: bollenplaatvloeren, hellingbanen van kanaalplaatvloeren;
  • Aluminium geperforeerde gevel / borstwering, Accoya gevels;
  • Inzet materieel – 2 torenkranen voor 2 parallelle bouwstromen.

Lean plannen / versneld bouwen
10 weken eerder opleveren is een belangrijk onderscheidend element geweest bij de keuze voor BAM. Dit doen we door met 2 parallelle bouwstromen te werken. In de realisatiefase wordt dit verder uitgewerkt in LEAN planningssessies, waar ook Eindhoven Airport en de nevenaannemers bij betrokken worden.

Omgeving en logistiek
Het gebouw wordt gerealiseerd direct voor de terminal van Eindhoven Airport. Hierdoor gaan  veel passagiers gebruik maken van de ruimte rondom het bouwterrein. De bouwplaats is zo beperkt mogelijk gehouden om zoveel mogelijk parkeerplaatsen te kunnen handhaven en de hinder voor bezoekers van Eindhoven Airport te minimaliseren.

Dit doen we door een beperkte hoogte kranen toe te passen. We hanteren een slimme logistiek b.v. alle vervoer en de aan- en afvoer van materialen vindt plaatst via de minst drukke zijde van Eindhoven Airport en niet voor de terminal. Ook wordt het huidige parkeerterrein opnieuw ingedeeld. . Er worden dichte bouwhekken toegepast.

Bewuste Bouwers
Bewuste Bouwers maakt onderdeel uit van BREEAM certificering gebouw.

Duurzaamheid
Om het gebouw duurzaam te realiseren worden er  onder andere PV-panelen, LED-verlichting en bollenplaatvloeren toegepast.
Na oplevering ontvangt de Multi Purpose Building het certificaat BREEAM Very Good.

BIM
Het BIM model is aangeleverd door Eindhoven Airport en zal verder worden uitgewerkt door BAM.