N261

De N261 in Midden-Brabant, ook wel “Eftelingweg” genoemd, loopt over de Midden-Brabantweg van Waalwijk langs Kaatsheuvel en Loon op Zand naar Tilburg. Door de toenemende verkeersdrukte is besloten deze provinciale weg om te bouwen tot een regionale stroomweg met 2*2 rijstroken met ongelijkvloerse aansluitingen.

BAM Infraconsult is verantwoordelijk voor het Voorlopig Ontwerp, Definitief Ontwerp en Uitvoeringsontwerp, inclusief As-built.