N211 – eerste CO2 negatieve weg

De N211 tussen Den Haag en het Westland wordt de eerste CO2-negatieve weg. Dat betekent dat bij het groot onderhoud meer CO2 wordt opgevangen dan dat er vrijkomt. In ons plan van aanpak voor het groot onderhoud hebben we 21 duurzame maatregelen opgenomen.

CO2 negatief
De CO2-besparing is niet eenmalig, gericht op de werkzaamheden. De zonnepanelen en warmte uit de weg leveren nog jarenlang energie nadat de weg weer open is. Burgers en bedrijven profiteren direct mee door toepassing van het concept “De Energieweg”. Het streven was om 4.000 ton CO2 te compenseren die bij de werkzaamheden vrijkomt. In totaal besparen alle maatregelen samen nu ruim 13.000 ton CO2. De weg neemt dus per saldo CO2 op uit de lucht. Verder verwachten we dat weggebruikers zo’n 2,5% minder brandstof gebruiken, doordat de weg extra vlak en met een juiste textuur wordt aangelegd. Dat scheelt in de portemonnee en vermindert de dagelijkse CO2-uitstoot van de weg.

Duurzame make-over
De volledig gerenoveerde N211 wordt in alle opzichten baanbrekend. Zo wordt er energie gewonnen uit het wegdek die lokaal opgeslagen wordt in een warmte-koudeopslagsysteem. Naburige bedrijven zijn ook aangesloten op het systeem zodat warmte uitgewisseld kan worden. Objecten langs de weg, zoals lantaarnpalen en bushokjes wekken zelf energie op. Materialen zijn zo veel mogelijk hernieuwbaar of worden hergebruikt uit de oude weg. Zo worden de bestaande betonnen damwanden gebroken en hergebruikt in de fundering van de nieuwe weg. Het verwijderde, teerhoudende asfalt wordt in een veelbelovende test met schimmels gereinigd.

Ambitie Zuid-Holland
Volgens gedeputeerde Floor Vermeulen is het concrete plan voor de N211 de uitkomst van duidelijke keuzes en een zorgvuldig proces: “We willen een voorbeeldproject neerzetten op het gebied van energietransitie bij aanleg en onderhoud van wegen. Dat vraagt om een andere aanpak. In de aanbesteding hebben we aannemers gestimuleerd de weg aan te leggen met de duurzame technologie van morgen én ruimte te bieden aan veldtesten van de duurzame oplossingen van overmorgen.” De kennis die de provincie opdoet over het proces en de maatregelen wordt toegepast in andere wegen en gedeeld met andere overheden.

Plan gericht op samenwerking
Het plan waarmee BAM Infra de aanbesteding won, bevat een grote diversiteit aan CO2-reducerende maatregelen. “We hebben niet op één paard gewed. Daardoor konden we 21 verschillende maatregelen in ons plan opnemen. Zo betrekken we actief de omgeving en geven we bedrijven met duurzame innovaties een kans,” aldus Ronald van Hulst, directeur BAM Infra Regionaal.

Ronald van Hulst (directeur BAM Infra Regionaal) en Floor Vermeulen (gedeputeerde provincie Zuid-Holland) langs de N211
 

Planning werkzaamheden
Het eerste kwartaal van 2018 starten de eerste werkzaamheden. In het najaar van 2018 kunnen weggebruikers tussen Den Haag en Poeldijk voor het eerst over de volledig gereconstrueerde N211 rijden.