De Amsterdamse kademuren vernieuwen: innovatief, duurzaam, circulair en veilig

Trots dat we aan stadsbehoud mogen werken samen met Royal HaskoningDHV.

Gemeente Amsterdam heeft meer dan 600 kilometer aan kademuren in eigendom, waarvan 205 kilometer gefundeerde kademuurconstructie. Vooral in de drukke, historische binnenstad zijn veel kwetsbare kades, die vaak meer dan honderd jaar oud zijn. De kademuren zijn aan het einde van hun levensduur. Ook worden de kades zwaarder belast dan waar ze oorspronkelijk voor ontworpen zijn. Daarom moeten ze worden vernieuwd. Omdat het om een groot aantal kilometers gaat, vraagt dat om slimme, duurzame en efficiënte oplossingen. Samen met de markt gaat gemeente Amsterdam nieuwe oplossingen ontwikkelen om de kwetsbare kademuren in de stad op een slimme manier te vervangen. 

Combinatie Koningsgracht

Samen met Royal HaskoningDHV vormen we Combinatie Koningsgracht. We zijn als een van de drie combinaties aangewezen om samen met gemeente Amsterdam deze opgave aan te gaan om de kademuren te vernieuwen. We zijn door de gemeente geselecteerd door onze innovatieve SAVE-methode: Samen Amsterdamse kademuren VErnieuwen.

Innovatieve SAVE-methode

Voor gemeente Amsterdam zijn wij op zoek gegaan naar een innovatieve manier om de kademuren te vernieuwen. De SAVE-methode is opschaalbaar. Dit betekent dat we met deze methode bijna alle Amsterdamse kades kunnen vernieuwen. We werken met zo klein mogelijk materieel én materiaal. Om zo de gracht en kade bereikbaar te houden. Daarnaast hergebruiken we zoveel mogelijk materiaal. De essentie van SAVE is dat we stap voor stap de kademuur vernieuwen. Als een ‘trein’ verplaatsen wij ons werkterrein op pontons langs de kademuur. Voor ons uit verschuiven de woonboten tijdelijk naar een andere plek en achter ons laten wij een nieuwe gebruiksklare kade achter. De vloer van de nieuwe kademuurconstructie maken we in delen in de sleufkist. De sleufkist gebruiken we als een herbruikbare mal om de vloer van de constructie in te maken.

In maart 2022 heeft gemeente Amsterdam het definitief ontwerp goedgekeurd. Bekijk in onderstaande video hoe wij als Combinatie Koningsgracht de SAVE-methode gaan toepassen.

De voordelen van SAVE

Met de SAVE-methode innoveren wij zowel het proces als het product. De belangrijkste innovaties zijn:

Productinnovaties

  1. Het toepassen van een sleufkist als mal om beton te storten en grondstabiliteit te borgen. Dit bespaart de noodzaak tot het gebruik van meer risicovolle damwanden als tijdelijke grond- en waterkering. 
  2. Een flexibele koppeling voor het creëren van een flexibele momentvaste verbinding tussen de vloer en voor de keerwandelementen.
  3. We onderzoeken de toepassing van vezelversterkt beton in de nieuwe onderwaterbetonvloer. Hierdoor is staalwapening in het onderwaterbeton niet meer nodig.

Procesinnovaties

  1. Een klein werkterrein doordat we werken met twee op elkaar volgende gespecialiseerde pontons die we als een ‘trein’ langs de kademuren verplaatsen. Zo vernieuwen we plaatselijk de kademuur.
  2. We werken in kleine stappen. Dit zorgt enkel voor lokale hinder in plaats op de volledige kade.
  3. Het gebruik van de bestaande kademuur en bestaande vloer als tijdelijke grondkering tijdens de uitvoering. We nemen maatregelen om in alle mogelijk bezwijkmechanismen van de oorspronkelijke kademuur onze SAVE-methode toe te passen.