Innovatieve oplossingen voor omvangrijk en complex spoorproject in Utrecht

Utrecht Centraal is een van de drukste stations van Nederland en het aantal reizigers neemt de komende jaren toe. Het project DoorStroomStation Utrecht (DSSU) zorgt voor betere doorstroming en minder verstoringen op dit intensieve knooppunt. BAM Infra en Volker Rail lossen het complexe knelpunt op in opdracht van ProRail.

 

Ontvlechten en vernieuwen
De sporenlayout van Utrecht Centraal wordt ingrijpend gewijzigd. Combinatie U-centRaal, een samenwerking van BAM Infra en VolkerRail, maakt de sporen geschikt voor een hoogfrequente treindienst. De aanpassingen bestaan uit het ontvlechten van doorgaande spoorverbindingen en het verwijderen van tweederde van de wissels (van 186 naar 60), waardoor de betrouwbaarheid van het knooppunt toeneemt. Combinatie U-centRaal is verantwoordelijk voor het vernieuwen van het spoor inclusief seinen en wissels, het vervangen van kabels en leidingen en het installeren van een compleet nieuw beveiligingssysteem. Volgend jaar zomer staat de laatste grote buitendienststelling van negen dagen op het programma om het wisselcomplex van de buitenste vier sporen voor stoptreinen te vernieuwen.

Integrale aanpak
Nadat het project in juni 2013 aan de combinatie was gegund, investeerden ProRail en het projectteam veel tijd in het faseringsplan. Vernieuwend was dat NS en de goederenvervoerders ook aan tafel schoven. Door deze afstemming kregen alle belangen een plek in het integrale plan. De gezamenlijke voorwaarde was dat de reizigers- en goederenstroom niet gehinderd mocht worden. De combinatie reageerde hierop met inventieve oplossingen, zoals het inschuiven van twee innovatieve hogesnelheidswissels die naast de sporen werden gebouwd.

Meer capaciteit en grote betrouwbaarheid
Alles in het project is erop gericht om treinen zo snel mogelijk binnen te laten komen, zo weinig mogelijk te laten keren en zo snel mogelijk weer te laten vertrekken. Treinen worden bij verstoringen niet meer over sporen van andere trajecten geleid en treft hierdoor  veel minder reizigers. In de nieuwe situatie stoppen goederentreinen niet meer op Utrecht Centraal, maar rijden met hoge snelheid door. Dicht op elkaar staande seinen maken korte opvolgtijden mogelijk. Hierdoor wordt de wens om op trajecten elke tien minuten een stoptrein te laten rijden gerealiseerd.

Dankzij het project DSSU zijn de capaciteit en betrouwbaarheid van Utrecht Centraal aanzienlijk toegenomen. In de toekomst kunnen 150 treinen per uur het station aandoen, 50 treinen per uur meer dan voorheen. Dankzij de intensieve samenwerking tussen ProRail, de combinatie én de vervoerders is de uitvoering met minimale overlast voor de gebruikers verlopen.