Herinrichting Gustav Mahlerplein - Ondergrondse fietsparkeergarage

De herinrichting van het Gustav Mahlerplein is onderdeel van het project Zuidasdok van de gemeente Amsterdam. Dit project zorgt voor een betere bereikbaarheid van de Zuidas en het noordelijke deel van de Randstad. De bouw van de fietsparkeergarage maakt deel uit van de voorbereidende werkzaamheden voor het project. De ondergrondse stalling vervangt bovengrondse plaatsen die moeten verdwijnen en verdubbelt de capaciteit naar 3.000 fietsparkeerplaatsen. En dat is de aankomende jaren hard nodig met het groeiend aantal reizigers naar en van de Zuidas. De herinrichting van het Gustav Mahlerplein is in juli 2016 in gebruik genomen.

Fietsparkeergarage
De ondergrondse fietsparkeergarage biedt ruimte voor 3.000 fietsen en krijgt een rollende hellingbaan aan de zuidzijde en een trap aan de noordzijde. Het ontwerp van de garage is helder en overzichtelijk met een ruimtelijke beleving, ruimte voor vlotte doorstroming en inval van daglicht. Hierdoor is de garage gebruiksvriendelijk, comfortabel en sociaal veilig.

Omgevingshinder minimaliseren
Het Gustav Mahlerplein is omgeven door weg en spoor, ABN AMRO en andere werk- en woontorens. Station Amsterdam Zuid heeft circa 80.000 unieke reizigers per dag, 120.000 in- en uitstappers voor trein, metro, tram en bus. Deze hectiek vraagt om een zorgvuldige aanpak om werken, wonen en reizen ongehinderd te laten functioneren. Ondanks dat er in het hart van de Zuidas al veel af is, zal er de komende 10 jaar nog heel veel gebouwd gaat worden. Kwaliteit is dan ook noodzakelijk voor zowel het eindproduct; een mooie en functioneel fijne garage, als het proces hiernaartoe; het bouwen, het voorkomen van bouwhinder en de omgeving letterlijk en figuurlijk meenemen.

Bouw Informatie Model
Op dit project werkten we volgens BIM, het integrale Bouw Informatie Model, en lean-planning. Het ontwerp was volledig in 3D. Door de planning hieraan te koppelen, hadden alle betrokkenen het gehele uitvoeringsproces als een 4D-film in beeld.

 

 

Wanden-dak-methode
Voor de bouw van de ondergrondse fietsparkeergarage is de wanden-dak-methode toegepast. Door op de funderingspalen direct het betondek te storten en het dek in te richten,  was er slechts een korte bovengrondse bouwperiode van zes maanden. Circa zes maanden na de start bouw werd het nieuw ingerichte plein al teruggeven aan de gebruikers. Ondergronds werd doorgebouwd zonder dat men het zag of hoorde.

Andere voorbeelden
Er is een transportband gebruikt voor de afvoer van grond en de aanvoer van beton, op 4,5 meter hoogte boven het plein, tussen het project en een transporthub. Op deze manier ondervonden de voetgangersstromen geen hinder van de werkzaamheden en zo konden we een van onze buren, ABN AMRO, garanderen dat hun medewerkers zonder hinder het kantoor konden bereiken.

De damwanden die nodig waren voor de bouwput van de ondergrondse fietsparkeergarage werden gedrukt en palen werden geboord. Er werd dus niet geheid. Hierdoor was er aanzienlijk minder geluidshinder voor de directe omgeving van het plein. Ook was er geen bouwverkeer tijdens de ochtend- en avondspits en lunchtijden op het Gustav Mahlerplein, om een goede doorstroom van het verkeer te kunnen garanderen.

 

 

Omgevingsmanagement
Omgevingsmanagement had binnen de projectorganisatie hetzelfde niveau als Project Management. Door omgevingsmanagement dermate hoog in de organisatie te zetten had het project letterlijk ogen en oren. Mensen werden pro-actief meegenomen tijdens het bouwproces, er werden rondleidingen verzorgd en het project werd met trots uitdragen.