Gravity Base Foundation bij Blyth

Robuuste en duurzame oplossing voor windturbinefundaties op zee

Het einde van fossiele brandstoffen als energiebron komt in zicht. De voorraden raken wereldwijd op en het gebruik ervan vormt een zware belasting voor het milieu. Energietransitie, het overgaan op duurzame bronnen als zon en wind, is dan ook noodzakelijk. Onder invloed daarvan komen er steeds meer windturbineparken, vooral op zee. De plaatsingscapaciteit in ondiepe wateren is echter beperkt, zeker voor grote turbines met een hogere energieopbrengst (9-15MW). Daarom worden off-shore windturbineparken tegenwoordig vaak verder van de kust geplaatst, in dieper water (30 meter en meer). De plaatsing daar vraagt om een fundering die de grote golf- en windkrachten kan opvangen. Heien op zee, de conventionele aanpak, is echter duur en arbeidsintensief. Bovendien verstoren heiwerkzaamheden de ecologie ter plekke. BAM Offshore Wind ontwikkelde daarom een innovatief én duurzaam antwoord op dit probleem: Een zelf drijvende Gravity Based Foundation.

Click here for the English translation

Zelfdrijvend
Onze Gravity Based Foundation (GBF) is een betonfundering voor windturbines die aan land, in droogdok, wordt geproduceerd. De GBF is zelfdrijvend en wordt na voltooiing naar de juiste locatie gevaren en vervolgens afgezonken met ballast van water en zand. De GBF komt stevig op de harde zeebodem te staan. De windturbine wordt op deze fundatie gezet.

Demonstratieproject Blyth Offshore Wind Farm
De GBF’s zijn voor het eerst ingezet voor Blyth Offshore Wind Farm, een demonstratieproject van het Engels/Franse energiebedrijf EDF Energy Renewables voor de noordoostkust van Engeland. BAM Offshore Wind bouwde de eerste vijf windturbinefundaties in een droogdok in Newcastle upon Tyne. De fundaties hebben een doorsnede van 30 meter en een schacht van circa 60 meter lang. Het afzinken heeft inmiddels plaatsgevonden en de windturbines zijn in bedrijf genomen.

 

Ecologische voordelen
Niet alleen de afwezigheid van verstorende heiwerkzaamheden (zware geluidsgolven) biedt belangrijke ecologische voordelen. De GBF kan ook zeeleven aantrekken, door kustmatige rifvorming op de fundaties [link naar onderzoek Wageningen Marine Research]. En bovendien zijn de fundaties aan het eind van de technische levensduur van de turbine (circa 26 jaar) eenvoudig weer te lichten door ballastzand te verwijderen. Restanten blijven dus niet in de zeebodem achter, in tegenstelling tot conventionele oplossingen zoals monopiles en stalen jackets.

Economische waarde
Dankzij de GBF genereert het offshore windturbinepark lokale werkgelegenheid, en heeft daarmee ook economische waarde. In het demonstratieproject Blyth Offshore Wind Farm werden de GBF’s aan land geproduceerd volgens een traditionele bouwmethode, waarvoor een beroep werd gedaan op lokale werknemers en leveranciers. Naar verwachting is de GBF in de toekomst voor veel grotere offshore windparken in te zetten. Voor grote aantallen werkt BAM Offshore Wind met een geïndustrialiseerd productieproces, waardoor een kostenefficiënte productiemethode ontstaat.

FLOW-subsidie
Met deze innovatie zijn grote stappen gemaakt. Dat is mede te danken aan de FLOW-subsidie van het ministerie van Economische Zaken, een onderzoeksprogramma dat kennisinstellingen verbindt aan het bedrijfsleven en de concurrentiepositie van Nederland wereldwijd versterkt. Publieke en private partijen werkten volop samen om deze innovatie mogelijk te maken. Het milieu en de economie hebben hier voordeel van. Bovendien is de nationale kennis van offshore betonbouw sterk toegenomen, waardoor Nederland zich wereldwijd op de kaart zet.

De voordelen van Gravity Based Foundation op een rij:

  • De GBF is zelfdrijvend en wordt aan land geproduceerd. Dit zorgt voor een sterke reductie van dure offshore installatiewerkzaamheden en equipment.
  • Installatie is mogelijk op harde zeebodems en in middeldiep tot diep water (30-60 meter).
  • De GBF is zeer geschikt voor het funderen van de nieuwe generatie windturbines (9-15 MW)
  • Heien is niet nodig, de verstoring van het zeeleven wordt geminimaliseerd.
  • Positieve secundaire effecten op het lokale ecosysteem door de creatie van broedruimte voor het leven in zee; caisson kan zelf fungeren als kunstmatig rif.
  • De GBF is een goed alternatief voor conventionele funderingsoplossingen op deze diepte.
  • Maatschappelijke impact van windenergie binnen de energiebehoefte wordt belangrijker voor overheden met niet-gesubsidieerde projecten; lokale werkgelegenheid en het milieu profiteren mee van het GBF-concept.
  • Ontmanteling van de GBF’s na einde levensduur van de turbine.

Bekijk hier een film van de bouw van de GBF’s in een timelapse.