Projecten

We zijn trots op al onze projecten. Van rotondes en autotunnels tot fietsbruggen en -parkeergarages. Van zeesluizen en dijkverbeteringen tot spoorverdubbeling en de aanleg van spitsstroken. En van drinkwaterleidingen tot supersnelle glasvezelverbindingen. Te veel om op te noemen. Daarom hieronder een greep uit ons portfolio.

 

Veenkade Den Haag

De Noordwal Veenkade, tussen de Prinsessewal en de Torenstraat, is opnieuw ingericht. Na 90 jaar gaat de gracht weer open en worden de bruggen in de T...

Aanbrengen combi- en damwanden en jetgrouten buispalen voor geluidsscherm A15 Portland Barendrecht

Voor de bouw van het geluidsscherm langs de A15 bij Barendrecht heeft BAM Infra Speciale Technieken de langste prefab-funderingspaal (39 meter) ooit i...

Geboorde fundatiepalen voor Haags Startstation Erasmuslijn (HSE)

BAM Infra Speciale Technieken brengt in totaal bijna 350 geboorde fundatiepalen aan met vijf verschillende technieken voor het project HSE (Haags...

Aanleg spitsstroken A7/A8

De aanleg van de spitsstroken op de A7 en A8 tussen Purmerend-Zuid en Oostzaan is onderdeel van het programma ‘Beter Benutten - Metropoolregio A...

Fundering containerterminal Liverpool

BAM Infra Speciale Technieken heeft unieke funderingskennis en -materieel naar Liverpool gebracht om daar in samenwerking met BAM Nuttall de fundering...

Renovatie Rijksmuseum, perceel 1

Omdat het Rijksmuseum destijds niet was gebouwd voor twee miljoen bezoekers per jaar, was grootscheepse renovatie en uitbreiding noodzakelijk. BAM In...

Parkeergarage Keizer Karel Nijmegen

Om in de toenemende parkeerbehoefte aan de westkant van Nijmegen te voorzien, koos de gemeente voor een parkeergarage onder de Van Schaeck Mathonsinge...

Kademuren en infrastructuur Maasvlakte 2

In het kader van de uitbreiding van het Rotterdamse havengebied (Maasvlakte 2) gunde Havenbedrijf Rotterdam aan PUMA (Boskalis en Van Oord) de opdrach...

N261

De N261 in Midden-Brabant, ook wel “Eftelingweg” genoemd, loopt over de Midden-Brabantweg van Waalwijk langs Kaatsheuvel en Loon op Zand naar Tilb...

Hartelfietsbrug Spijkenisse

De aanleg van een 611 meter lange fietsbrug maakte het mogelijk het fietspad op de Hartelbrug bij Spijkenisse te vervangen door een extra rijstrook vo...

Balgstuwkering Ramspol

Om West-Overijssel bij Noordwesterstorm tegen het opstuwende water van het IJsselmeer te kunnen beschermen, diende een waterkering te worden aangelegd...

Ichthys

Design & Construct van twee aparte vaartuigen load-out ligplaatsen, een voor een LNG-tankers en een tweede voor een LPG / Condensaat dragers.

CADZAND-Maritiem

De kust voor Cadzand-Bad is niet sterk genoeg om een superstorm te weerstaan. Daarom versterken BAM en Martens en van Oord de circa 1 kilometer lange ...

Wheatstone

Voor de westkust van Australië wordt veel vloeibaar gas (LNG) gewonnen. Nabij Onslow bouwt BAM International samen met de Australische aannemer C...

Poort Neerbosch Nijmegen

In grote lijnen betreft het project de reconstructie van het kruispunt Neerbosscheweg – IJpenbroekweg – Hogelandseweg, de aanleg/aanpassin...

PNG-LNG

In 2010 gunt ExxonMobil het EPC3 contract aan Chiyoda JGC-Joint Venture (CJJV). Het EPC3 contract behelst de bouw van 2 LNG proces treinen, LNG opslag...

Start- en landingsbaan vliegbasis Volkel

De huidige circa drie kilometer lange hoofdbaan was aan vervanging toe. BAM heeft de volledige baan, inclusief de funderingslagen, verwijderd. Ook een...

BoxBarrier UK

De levering van 84 Boxbarrier is bedoeld om een tijdelijke waterkering te creëren ter bescherming van de Ford Motor fabriek in Engeland.

Pagina's