Gebiedscontract Zuid-Kennemerland IJmond

Voor de provincie Noord-Holland voeren wij samen met Krinkels het gebiedscontract Zuid-Kennemerland IJmond uit. Een bijzondere contractvorm waarbij wij verantwoordelijk zijn voor het op orde houden van het areaal van de provincie. Waarin we een adviserende rol hebben over het beheer en onderhoud en waarin we verbeteringen aan kunnen dragen. Dat maakt het een bijzondere samenwerking met de opdrachtgever die de regie deels uit handen geeft en hierdoor de markt de ruimte biedt om te komen met innovatieve en duurzame oplossingen.LED verlichting en slimme verkeersregelinstallaties (iVRI’s).

Van Zandvoort tot Castricum

Het gebied strekt zich uit van Zandvoort en Haarlem in het zuiden tot Castricum in het noorden en bevat meerdere N-wegen, twee hoogwaardige openbaar vervoer banen en een fietspad in de duinen bij Zandvoort.

In het gebied onderhouden we het asfalt, maaien en onderhouden we de bermen langs de wegen en onderhouden we de kunstwerken, openbare verlichting en verkeersmanagementsystemen. Ook zijn we verantwoordelijk voor incidentmanagement, gladheidsbestrijding en de bestrijding van ziekten en plagen onder de aanwezige beplanting.

Hierbij dragen wij duurzame oplossingen aan, zoals duurzaam asfalt, LED verlichting en slimme verkeersregelinstallaties (iVRI’s).

Samen innoveren

“In deze bijzondere contractvorm is samenwerken essentieel”, aldus Ruud Kool, projectleider bij BAM Infra. “We zijn sinds 2017 begonnen met dit contract en de samenwerking is in 2019 dus nog redelijk nieuw. Maar je ziet al dat we stappen maken en dat er een steeds intensievere samenwerking is”, meent Ruud. “Wij maken gebruik van de kennis van de provincie van dit areaal, maar we verzamelen ook nieuwe data over de staat van het gebied. We voegen vervolgens onze kennis toe van nieuwe oplossingen vanuit onderhoud en infrastructuur. Je bent dan echt samen aan het innoveren”.

Ruud Kool vervolgt: “Een mooi voorbeeld van zo’n innovatie is het verzamelen van data over de staat van de wegen. Wij krijgen van de provincie de ruimte om onze module voor asfaltschadeherkenning [linken naar www.baminfra.nl/smart-city/asset-management/asfaltscan] te testen zodat we deze verder kunnen ontwikkelen. Je test dus iets in de praktijk. Dat is voor iedereen spannend. Het getuigt van vertrouwen en lef dat de provincie hier ruimte voor biedt”.

24/7

In het geval van een fikse storm kan het wegverkeer overlast hebben van takken of zelfs bomen op de weg. Of bij vorst last van gladheid. Het is onze taak om bij dergelijke incidenten snel ter plaatse te zijn om de overlast tot een minimum te beperken en zo de veiligheid voor het verkeer te garanderen. We zitten daarom met onze projectlocatie midden in het gebied, met voldoende mensen om direct te kunnen schakelen.

“Vanuit verschillende perspectieven is dit een mooi project om samen met onze partner Krinkels voor de provincie Noord-Holland uit te mogen voeren”, besluit Ruud.

Kijk voor meer informatie op www.gebiedscontractkennemerland.nl