Gebiedscontract Midden-Noord – Noord-Holland

BAM Infra is sinds 2017, samen met Engie Services en Krinkels tien jaar lang verantwoordelijk voor het onderhoud in het gebied Midden-Noord in Noord-Holland.

Binnen het gebiedscontract voert de combinatie beheer en onderhoudswerkzaamheden uit aan de openbare infrastructuur, zoals de provinciale (vaar)wegen, (beweegbare) bruggen en sluizen, maaien we de bermen, zijn we verantwoordelijk voor de gladheidsbestrijding en het herstellen van storingen aan verkeerslichten.

Belangrijke pijler in het gebiedscontract is een optimale communicatie en afstemming met bewoners, bedrijven en weggebruikers. Daarnaast heeft de provincie in de EMVI-aanbesteding (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) veel aandacht gevraagd voor samenwerking en veiligheid in de uitvoering van de werkzaamheden.

Partnerschap
De combinatie bestaat uit drie ervaren organisaties die over de juiste mensen en expertise beschikken om het asset management professioneel uit te voeren. Transparantie en het creëren van begrip, respect en vertrouwen zijn de succesfactoren voor een duurzame samenwerking met de provincie. In de EMVI is deze aanpak positief beoordeeld. Wij stellen alles in het werk om deze nieuwe manier van samenwerken tot een succes te maken.

Betrouwbaarheid lange termijn
De combinatie brengt ook adviezen uit om het functioneren en presteren van de infrastructuur in het gebied te verbeteren. Op deze manier zorgt de combinatie er samen met de Provincie Noord-Holland voor dat de infrastructuur in het gebied steeds beter voldoet aan de wensen en behoeften die bewoners, bedrijven en weggebruikers eraan stellen.

Over het gebied
Midden-Noord betreft de gebieden West-Friesland en Alkmaar en omstreken. Het werkgebied doorkruist veertien gemeentes, bevat ruim tweehonderd kilometer wegen, over de 40 kilometer aan vaarwegen en meer dan vijftig verkeersinstallaties, zeven bruggen, een sluis, en meer dan honderd vaste bouwwerken.

Klik hier voor meer informatie over dit project