Ecoducten: veiliger voor dieren én weggebruikers

Met de aanleg van ecoducten verbinden we natuurgebieden met elkaar. Wel zo veilig. Niet alleen voor de dieren maar ook voor de weggebruikers. Ecoduct Oudste Grond ligt over de A35 dwars door de natuurgebieden Twekkelo en Boekelerveld tussen Enschede en Hengelo. Ecoduct Koekendaal ligt over de snelweg A18 in natuurgebied De Wrange. Een ecologische verbindingszone tussen Gaanderen en Doetinchem.

Een groter leefgebied

Tussen juni 2019 en maart 2020 hebben we ecoduct Oudste Grond aangelegd. Van juli 2019 tot december 2019 werkten we aan ecoduct Koekendaal. Beide in opdracht van Rijkswaterstaat. Met de bouw van ecoducten zorgen we voor een groter leefgebied, toegang tot voedsel en schuilplaatsen voor dieren zoals reeën, dassen, vleermuizen en amfibieën.

Onderdeel van het Meerjarenplan Ontsnippering

Veel natuurgebieden zijn versnipperd doordat kanalen, spoorwegen en autowegen er dwars doorheen zijn aangelegd. Dat betekent dat veel dieren vastzitten in een onnatuurlijk klein leefgebied. Daarom is door de Rijksoverheid Het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) in 2005 opgericht. Binnen dit programma hebben Rijkswaterstaat en ProRail onder meer ecoducten en wildtunnels aangelegd om natuurgebieden weer met elkaar te verbinden. In 2018 is het programma afgerond, maar bij de aanleg van nieuwe infrastructuur staat ontsnippering nog altijd op de agenda, geborgd door de Wet natuurbescherming. (Bron Rijkswaterstaat)

De jeugd heeft de toekomst

Daarom laten we hen graag zien wat wij doen. En waarom we dit doen. Samen met Rijkswaterstaat hebben we eind 2019 een excursie georganiseerd voor de groepen 3, 4 en 5 van basisschool de Uitvinding in Enschede. Zo maakten zij kennis met bouwen, ecologie én veiligheid. Ze mochten kijken bij de bouw van ecoduct Oudste Grond en kregen uitleg wat er bij de bouw van een ecoduct komt kijken.

Meer weten over ecoducten?

Bekijk dan de projectpagina's van Rijkswaterstaat. 

Locatie

Deel op social media