Duurzamere campus voor TU Delft

Duurzame ambitie

Wij maken in opdracht van de TU Delft de campus duurzamer én groener. De TU Delft heeft de ambitie om van de buitenruimte een levendig gebied te maken waar onderzoek, onderwijs, wonen en de wetenschap en techniek met elkaar zijn verweven. Op een duurzame manier. TU Delft wil een CO2-neutrale en circulaire campus in 2030. Bij de verdere ontwikkeling van de campus streeft TU Delft naar zo weinig mogelijk impact op het milieu. Daar dragen wij graag aan bij door zoveel mogelijk reststromen te hergebruiken, door onderhoudsvriendelijke materialen met een lage milieubelasting en bestaande bomen zoveel mogelijk te behouden.

Veiliger en levendiger

Met de komst van het duurzame en energieleverende onderwijsgebouw Echo (gebouwd door BAM Bouw en Vastgoed) met 1.300 onderwijsplekken, 300 studieplekken, studentenwoningen, een supermarkt en horeca brengt dit nog meer levendigheid in het gebied. Redenen genoeg om de omgeving ook groener te maken. Door de openbare ruimte anders in te richten en toegankelijker te maken,  zijn de diverse activiteiten beter zichtbaar voor de omgeving. Een groenere buitenruimte nodigt uit tot ontmoeten en ontspannen. En de open en overzichtelijke, autovrije omgeving komt de veiligheid van het gebied ten goede.

Samen staan we sterk

Eind september 2020 startte BAM Infra Nederland met de herinrichting van de het Stevingebied bij de TU Delft. Naast de herinrichting nemen wij het kabel- en leidingenwerk en  de openbare verlichting voor onze rekening. Het Stevingebied dat ligt tussen de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (CITG) en de Schoemakerstraat, brengen we zo samen op een hoger kwaliteitsniveau.

Van grijs naar groen

In verschillende fases pakken we de onder- en bovengrond aan. Ondergronds verleggen, vervangen of vernieuwen we kabels voor stroom en telecommunicatie, gas- en waterleidingen en riolering. Dit doen wij uiterst nauwkeurig, want snel internet is essentieel voor de TU Delft. Met deze vernieuwing is TU Delft klaar voor de toekomst. Daarna richten we het gebied in met veel  grasvlaktes, planten en bomen. Daarnaast verdwijnen parkeerplaatsen geleidelijk, voor een autovrije campus. We leveren het project medio 2022 op, waarna wij zorgen voor het beheer ervan.

Waterbuffer

Wij vergroenen niet alleen de buitenruimte. Wij zorgen er ook voor dat er wadi’s en vijvers komen in dit gebied. Deze wadi’s en vijvers vangen het water op een natuurlijke manier op tijdens zware regenbuien en voeren het langzaam af. De TU Delft wil graag dat de buitenruimte het onderwijs en onderzoek ondersteunt. Daarom gaat de universiteit de campus waar mogelijk inzetten als Field Lab, waar ze innovaties kunnen testen. Samen met studenten, docenten en onderzoekers uit de omliggende faculteiten onderzoeken ze hoe ze de buitenruimte kunnen benutten. Bijvoorbeeld voor een praktijkopdracht over waterberging, landmetingen of bodemonderzoek. Hiervoor hebben we een stuw en diverse peilbuizen aangebracht.

Bereikbaarheid

Tijdens onze werkzaamheden is de bereikbaarheid van dit gebied belangrijk. Dit vergt veel afstemming. Rondom de faculteiten wordt er veel gebouwd. De 25.000 studenten moeten hun colleges kunnen volgen. De 6.000 docenten moeten op tijd op hun werk zijn. Ook zwaar materieel voor de bevoorrading van de labs in de grote Stevinhallen en hulpdiensten moet het gebied kunnen bereiken. In onze planning houden we daar rekening mee. Daarnaast moet onze planning aansluiten op de tentamenperiodes en onderzoeken in de labs, waarin wij geen geluids- en/of trillingsoverlast kunnen veroorzaken.

Locatie

Deel op social media