Duurzame overeenkomst gemeente Amsterdam

Samen meerjarig onderhoud op een zo’n groen mogelijke manier.

Gemeente Amsterdam heeft het lef gehad om als eerste gemeente in Nederland een samenwerkingsovereenkomst (SOK) op te stellen voor meerjarig onderhoud van asfalt en elementenverharding, op de meest duurzame manier. Een manier van aanbesteden waarbij wederzijds vertrouwen enorm belangrijk is. Waarbij samen slim en schoon werken voorop staat. Aan ons de schone taak om het onderhoud aan de infrastructuur in Amsterdam zo duurzaam mogelijk uit te voeren, tegen een eerlijke prijs.

Duurzaam asfalt

In de overeenkomst zijn onder andere afspraken gemaakt over de inzet van duurzame materialen. Zo werken wij met onze duurzame asfaltproducten. Wij hebben minder energie nodig om dit asfalt te produceren, omdat we het op lagere temperaturen kunnen maken dan conventioneel asfalt. Op 105oC in plaats van 165oC. Minder energieverbruik betekent ook minder uitstoot van schadelijke stoffen. En we gebruiken groen gas bij de productie van ons duurzame asfalt.

En we kunnen dit combineren met het hergebruik van oud asfalt. In een innovatief proces halen wij oud asfalt uit elkaar. In onze asfaltcentrale om de hoek scheiden we de verschillende bestanddelen, zodat we deze weer kunnen verwerken in nieuw asfalt. Zo putten wij minder uit natuurlijke bronnen.

Elektrisch materieel

Naast duurzamere materialen zetten we waar mogelijk elektrisch aangedreven materieel in. Dat gaat van handgereedschap tot een wals, en van pick-ups tot bakfietsen. Ook op deze manier verkleinen we de hoeveelheid uitgestoten schadelijke stoffen. Als er geen elektrisch alternatief is voor ons materieel, dan gebruiken we HVO brandstof in plaats van reguliere fossiele brandstoffen. Hiermee reduceren we schadelijke uitstoot met 89%.

Zo hebben we de ’s werelds eerste en zelf gefabriceerde elektrische wals ingezet bij asfalteerwerkzaamheden op de Hobbemakade. En rijden er twee stratenmakerskoppels in Amsterdam Zuid-Oost rond in onze elektrische pick-ups.

Zelf ingerichte hub

Bij ons kantoor in Amsterdam Zuid hebben wij diverse schone vervoersmiddelen klaar staan. Hiermee kunnen onze medewerkers slim de stad in en uit. Deze hub ligt naast het station Overamstel. Je kunt er gratis parkeren, je kunt carpoolen, je gaat op de fiets verder of je stapt in een elektrische Renault ZOE. Door schonere vervoersmiddelen en door met elkaar mee te rijden reduceren we onze uitstoot en reizen we veel efficiënter.

Zelfvoorzienend

Om dit materieel op te laden willen we natuurlijk geen gebruik maken van openbare laadvoorzieningen. We willen zelfvoorzienend zijn. Uiteraard wekken we de elektriciteit op locatie niet op met diesel aangedreven aggregaten. Daar hebben we een solarkeet voor, een keet die vol ligt met zonnepanelen. Of zonne-aggregaten en powerbanks, in de vorm van kleine containers. En als we zelf de oplossing niet in huis hebben, zorgen we er met specialisten voor dat we de meest duurzame oplossingen uit de markt halen.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Bouwhub

Ook maken we gebruik van de Bouwhub in Amsterdam. Via deze hub kunnen we de bouwlogistiek veel efficiënter, slimmer en vooral schoner regelen. Bouwmaterialen gaan via gecombineerde ritten de stad in, met schonere vrachtwagens. En met elektrische fietsen zijn medewerkers van BAM, maar ook van andere bedrijven veel schoner op bouwplaatsen in de stad.

Verduurzamen doe je samen

Onze ideaalbeeld is dat wij de krachten nog meer bundelen met andere bouw- en infrabedrijven. Heeft een andere aannemer een waterstoftrekker, een elektrische shovel of staat hun bouwkeet om de hoek? Waarom niet combineren? Verduurzamen doe je uiteindelijk samen.