Duurzame industriële waterzuivering voor North Water

In minder dan een anderhalf jaar bouwtijd

Een duurzame industriewaterzuivering in het Groningse Garmerwolde hebben we in minder dan anderhalf jaar tijd samen met RWB Water Sytems gebouwd in opdracht van North Water. De nieuwe waterfabriek levert op een duurzame manier water aan industriële bedrijven in de Eemshaven. Van oppervlaktewater uit het Eemskanaal maken zij ‘industriewater’, zodat ze niet langer drinkwater hoeven te gebruiken als koel- en proceswater. Google is de eerste grote afnemer en maakte bovendien door haar bijdrage als partner in het project de realisatie ook mede mogelijk.

 

Bouwteam

De ontwerpfase hebben we in 2019 in zes maanden tijd uitgevoerd in een bouwteam samen met North Water - een joint venture van Evides Industriewater en Waterbedrijf Groningen - en RWB. Gezamenlijk hebben we het definitieve ontwerp opgesteld waarna wij samen met RWB de bouw hebben gerealiseerd. BAM was verantwoordelijk voor de civiele en bouwkundige werkzaamheden en RWB voor de werktuigbouwkundige installaties en de elektrotechnische werkzaamheden.

Korte bouwtijd

In minder dan anderhalf jaar tijd is de industriewaterzuivering samen met partner RWB gebouwd. De civiele werkzaamheden, zoals funderingen en beton- en staalconstructies, voerden wij uit terwijl RWB bezig was met de werktuigbouwkundige installaties en de elektrotechnische werkzaamheden. Vaak volgen deze werkzaamheden elkaar op en in dit geval met zeer korte intervallen. Door een strakke planning en een goede voorbereiding hebben we in anderhalf jaar bouwtijd de uitvoering van de bouw van de industriële Waterzuivering Garmerwolde gerealiseerd. Hiermee hebben wij de ambitieuze planning gerealiseerd. 

Inspelen op omgevingsfactoren

Om ervoor te zorgen dat de industriewaterzuivering bestand is tegen aardschokken hebben we de constructie hierop aangepast. Daarvoor hebben we bijvoorbeeld de vloeren niet aan de palen vastgemaakt, maar de paalkop in de vloer opgenomen. Dit zorgt ervoor dat er beweging mogelijk is en de constructie relatief slank blijft. Daarnaast moesten we tijdens de bouw rekening houden met het grondwaterniveau van de polder wat onder het waterniveau van het aangrenzende Eemskanaal zit. Daarom hebben we in de waterkering, buiten het stormseizoen, een bouwkuip gemaakt en hierin het inlaatgebouw gebouwd. Vervolgens verwijderden we de bouwkuip waardoor de waterkering continu in tact kon blijve

Hergebruik

De nieuwe industriewaterzuivering in Garmerwolde produceert het benodigde industriewater met water uit het Eemskanaal. De waterzuivering is klaar om op termijn het gezuiverde afvalwater van de rioolwaterzuivering in te zetten voor de bereiding van industriewater. Met als resultaat een duurzame industriewatervoorziening, voldoende water op maat zonder invloed op de drinkwatervoorziening, hergebruik van rioolwaterzuivering en een effectieve samenwerking in de waterketen.

Ontwikkeling Eemshaven

De Eemshaven is de laatste jaren flink in ontwikkeling. Hierdoor is er een toenemende vraag vanuit Noordoost-Groningen naar industriewater om te gebruiken als koel- en proceswater. Voor de levering van (industrie)water streeft het waterbedrijf zoveel mogelijk naar inzet van oppervlaktewater als bron, zodat drinkwaterbronnen puur voor de levering van drinkwater bestemd blijven.