Dubbel duurzaam in Groningen

Tussen Vierverlaten en Bedum in Groningen bouwen we voor TenneT aan een duurzame oplossing op een duurzame manier.

De aanleg van een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding. We maken hierbij gebruik van duurzaam materieel.

Teamwerk

TenneT heeft voor de aanleg van de 380 kV-hoogspanningsverbinding ook een deel aan een consortium van Mobilis en Strukton gegund. We voeren ieder de helft van het werk uit. Wij verzorgen het traject ten westen van het Boterdiep van Vierverlaten tot aan Bedum. De eerste werkzaamheden zijn gestart in maart 2020 en duren tot 2022.

Duurzaam bouwen

Voor de aanleg van een 380 kV-hoogspanningsverbinding verzorgen wij op 52 locaties op het traject Vierverlaten en Bedum de civiele werkzaamheden. Zo leggen we werkwegen aan, werkterreinen en mastfundaties voor de 104 wintrackmasten en het cultuurtechnisch herstel van gronden na ingebruikname van de hoogspanningsverbinding. Wij maken op elke locatie elk twee funderingen voor nieuwe hoogspanningsmasten. En dit doen wij met een heistelling dat voldoet aan de huidige emissienormen. Op deze manier kunnen we de stikstofuitstoot verminderen met circa 80%.

Klaar voor de toekomst

De komende jaren neemt de behoefte aan (duurzame) elektriciteit steeds verder toe. Het is daarbij  belangrijk dat we een betrouwbaar elektriciteitsnet hebben en houden met voldoende capaciteit voor ontwikkelingen van vraag en aanbod. Nu en in de toekomst. De 380 kV-verbinding zorgt voor een betere aansluiting van de grootschalige opweklocatie Eemshaven op het landelijke én internationale hoofdtransportnet van elektriciteit. Belangrijk voor het transport van duurzame energie.