Driemaal in Noord-Brabant

Betere verkeersveiligheid en doorstroming op de N631, N638 en N395.

De N631, N638 en N395. De laatste aanbestedingen van de provincie Noord-Brabant in 2020. En wij pakken ze aan.

 

Drie verschillende N-wegen

De drie N-wegen hebben heel veel overeenkomsten. Zo is het belangrijkste doel het verbeteren van de veiligheid. Zijn de N631, N638 en N395 toe aan groot onderhoud en zorgen we voor een betere verkeersdoorstroming op deze wegen.

N631: de weg tussen Oosterhout en Rijen

De rechte weg van de N631 zorgde ervoor dat het verkeer vaak harder reed dan de toegestane snelheid. Gecombineerd met onoverzichtelijke oversteekplaatsen, inritten direct op de weg en veel bomen was de weg erg onveilig en vonden er veel ongelukken plaats. Met het nieuwe ontwerp is de N631 weer veilig gemaakt. In oktober 2020 zijn we gestart met het uitvoeren van de werkzaamheden. Van het vervangen van de deklaag en fietspadverbreding tot aan een nieuwe geleiderails en het aanbrengen van wildrasters. Daarnaast vervangen we een zeer onveilig kruispunt door een veilige rotonde.

  

N638: de weg van Zundert naar Rucphen

Op de rand van de N638 staan veel bomen. Ze zorgen voor een gevaarlijke situatie, daarom verwijderen wij een deel van deze bomen en plaatsen er geleiderails voor in de plaats. De bomen plaatsen we uiteraard weer terug. Een aantal langs de weg en een aantal in de directe omgeving. Ook vervangen we de volledige verhardingsconstructie van de N638, zodat de weg zeker voor de komende vijftien jaar in goede conditie blijft. En we vernieuwen de verlichting. Via een speciale baan langs de werkzaamheden zorgen we ervoor dat de direct omwonenden bereikbaar blijven. Het overige verkeer leiden we om, veiligheid boven alles! In februari 2021 zijn we gestart met de werkzaamheden.

N395: de weg van Hilvarenbeek naar Oirschot

De N395 loopt dwars door de dorpen Diessen, Middelbeers en Oostelbeers. Oversteken zorgde soms voor een uitdaging. Eind 2022 is dit verleden tijd. Om de verkeersdoorstroming te verbeteren, leggen we bij de aansluiting met de N269 een verlengde rotonde aan en komen er meer opstelstroken bij de aansluiting met de A58. De veiligheid vergroten we door het plaatsen van meer verkeerslichten. Eén van een ander zeer belangrijke veiligheidsmaatregel is het plaatsen van houten geleiderail langs grote delen van het traject. En het geluidsoverlast in de dorpen verkleinen we door de aanleg van stil asfalt. Na 2022 blijven we de weg tien jaar lang onderhouden met zowel groot onderhoud als dagelijks onderhoud.

Omgevingsdenken

Met de aanpak van onze werkzaamheden denken we vanuit omgeving en niet vanuit de techniek. En bij die aanpak staat veiligheid bovenaan. We zorgen ervoor dat inwoners, bedrijven in de omgeving en de weggebruikers zo min mogelijk hinder ervaren van onze werkzaamheden. De werkzaamheden bij delen van de N395 vinden plaats binnen de bebouwde kom. Tot aan de voortuinen van mensen. Woningen en bedrijven blijven, met tijdelijke maatregelen, bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden sluiten we de rijbanen volledig af in een zo’n kort mogelijke uitvoeringstijd. Verkeer leiden we om. Bij de N631 en N638 zijn de werkzaamheden opgedeeld in verschillende fasen. We sluiten elke fase één keer af voor het verkeer en voeren in korte tijd alle werkzaamheden uit.

Duurzaamheid

De provincie hecht veel waarde aan duurzaamheid. Dit was één van de criteria in de aanbestedingen. Dit past bij onze duurzame ambitie. Zo maken we gebruik van de elektrische wals waarmee we de CO2-uistoot verminderen en passen we duurzame asfaltmengsels toe. Zowel langs de N638, N395 en N631 plaatsen we duurzame, houten geleiderails. En leggen als proef een zonnefietspad aan op de N395 waar de zonnepanelen op het fietspad energie opwekken.

Lokale kennis

Door te werken met collega’s uit de regio weten we wat er speelt én hoe wij hierop in kunnen spelen. Ook zetten we onze opgedane kennis van de N324 in die we de afgelopen twee jaar hebben gemaakt.