Domein Dienstverlening Overeenkomst (DDO) Haarlem

We zijn voor de gemeente Haarlem al bijna zes jaar verantwoordelijk voor het onderhoud van asfaltverharding, riolering en regenwaterafvoer.

BAM Infra voert voor de gemeente Haarlem een vierjarig onderhoudscontract uit, dat in december 2018 is verlengd met nog eens twee jaar. BAM Infra is verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud van zowel asfaltverharding als riolering en regenwaterafvoer. Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met Van der Valk & de Groot, als ook met andere partners als het gaat om het inzamelen van afval, groen, verlichting en onderhoud aan bruggen.

De manier waarop de gemeente Haarlem het beheer- en onderhoudscontract op de markt heeft gezet is uitzonderlijk. Het vraagt om een andere rol van de gemeente Haarlem. De gemeente blijft eindverantwoordelijk en voert de regie. De onderhoudspartners zijn verantwoordelijk voor het gedefinieerde resultaat en voor de processen om dit te bereiken. Het gezamenlijke doel is een kwaliteitsomgeving en een tevreden burger. Het is wennen aan de nieuwe rollen voor zowel de gemeente als de partners, maar binnen de domeinen Riolering en Asfalt zijn al eerste successen geboekt.

Real time data
Zo is op basis van meer real time data voorspelbaar onderhoud uitgevoerd in plaats van het gebruikelijke cyclische onderhoud. Resultaat is dat de onderhoudskosten zijn gereduceerd en dat de gemiddelde beeldkwaliteit toenam.

Een ander succes is dat we het aantal storingen als gevolg van gebreken structureel hebben teruggebracht. Door doeltreffend onderhoud uit te voeren, maar ook door het meldingsproces vanuit betrokken burgers verder optimaliseren.

Door gebruik te maken van inspectievoertuigen wordt het uitvoeren van de inspectie makkelijker, veiliger en kosten efficiënter. Data vanuit pompgemalen analyseren wij continue om zo het degradatiegedrag van het gemaal te leren kennen en ons onderhoud daar vervolgens op aan te passen.

24/7 beschikbaar
De dagelijkse activiteiten zijn zowel preventieve- als correctieve onderhoudswerkzaamheden. Deze voert BAM Infra uit. Daarnaast zijn wij 24/7 beschikbaar voor het oplossen van storingen, gebreken en onveilige situaties. Dat kan zijn van het doorspuiten van een huisaansluiting tot aan het herstellen van gaten in de weg die voor onveilige situaties zorgen. Zowel overdag, in het weekend als ’s nachts. Storingen worden doorgaans gemeld door bewoners. Vervolgens koppelen wij namens de gemeente ook terug welke herstelacties wij uitvoeren. In totaal zijn er dagelijks ongeveer twintig mensen, van zowel BAM Infra als haar partners, werkzaam binnen dit contract voor de gemeente Haarlem.