De Rotterdamsebaan

Bouwen aan een duurzame leefomgeving en het verbeteren van de mobiliteit. Bij het project de Rotterdamsebaan komt dit allemaal samen. In opdracht van de gemeente Den Haag bouwen wij deze nieuwe weg met onder andere de meest duurzame tunnel van Nederland.

Volg de opening vrijdag 5 februari vanaf 15.00 uur live via https://www.rotterdamsebaan.denhaag.nl/agenda/feestelijke-opening-rotterdamsebaan/.

Duurzaam

Een van de meest opvallende maatregelen om energie te besparen, is het grote dak van zonnepanelen bovenop het dienstgebouw bij de ingang van de tunnel in de Vlietzoom. Dit levert genoeg energie op voor het dienstgebouw. Dit is maar één van de maatregelen.

Bij het ontwerp van de tunnel is rekening gehouden met zuinig energiegebruik, hergebruik van materialen, minder verkeersgeluid en het opvangen van fijnstof.

Zuinig energieverbruik

  • Lichtroosters bij de ingangen van de tunnel zorgen ervoor dat minder verlichting nodig is.
  • Alle dienst– en techniekgebouwen hebben zuinige ledverlichting. Ook de verlichting bij de bouw is led.
  • De indeling van de dienstgebouwen is zo dat er zo min mogelijk koeling nodig is.
  • De tunnel gebruikt groene stroom.

Hergebruik materialen

  • Er is een soort asfalt gebruikt waarvoor minder energie nodig is om het te maken. Oud asfalt wordt hergebruikt.
  • De grond die vrijkwam tijdens het boren is opnieuw gebruikt: bijvoorbeeld voor de aanleg van het Molenvlietpark en het nieuwe parkeerterrein van Drievliet.
  • Ook de tunnelboormachine zelf werd eerder gebruikt.

Minder verkeersgeluid

  • Op een groot deel van de Rotterdamsebaan ligt ‘stil asfalt’. Hierdoor is er voor de omgeving minder geluid van rijdend verkeer als de Rotterdamsebaan in gebruik is.
  • Speciale betonnen goten in de berm nemen het geluid op en richten het naar boven in plaats van naar de zijkant. Ook hierdoor is er minder verkeersgeluid.

Diffractoren om geluidshinder te reduceren

Fijnstof

Fijnstof in de uitlaatgassen tast de luchtkwaliteit aan. Bij de Victory Boogie Woogietunnel wordt het fijnstof bij de in- en uitgangen van de tunnel opgevangen. Dit gebeurt met een systeem dat als een soort magneet werkt. De uitstoot van fijnstof bij de tunnelingangen daalt zo met ongeveer 50%.

Duurzame bouw

Ook tijdens de bouw is er veel aandacht voor duurzaamheid. Dit is zichtbaar in de zonnepanelen op het dak van de hoofdlocatie van de aannemer. De bouwmachines werken op milieuvriendelijke brandstof. De aannemer gebruikte duurzame betonmengsels die gemaakt zijn met een lagere CO2-uitstoot. En tot slot werden de zware betonnen delen van de tunnel tijdens de bouw aangevoerd met een elektrische wagen: ‘tunnelTesla’ - een wereldprimeur.

Betere mobiliteit

De bereikbaarheid van Den Haag is grotendeels afhankelijk van de Utrechtsebaan (A12). Nu rijdt 40% van het verkeer dat de stad dagelijks in- en uitrijdt via deze weg. Met als gevolg iedere dag files op de Utrechtsebaan. Ook woonwijken in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg stromen dan vol met sluipverkeer. Daar brengt de Rotterdamsebaan verandering in. De Rotterdamsebaan maakt Den Haag en de regio namelijk beter bereikbaar door de snelwegen (A4/A13) en de Centrumring van Den Haag met elkaar te verbinden. Het verkeer van en naar de snelwegen kan zich zo beter verdelen en de druk op de Utrechtsebaan wordt minder.

Minder omgevingshinder

Een ander belangrijk criterium waarop het hoofdcontract voor de Rotterdamsebaan gegund werd, is hinderbeperking. Hieronder vallen maatregelen die ervoor zorgen dat de overlast voor de omgeving tijdens de bouw zo klein mogelijk is. Daar zijn we in geslaagd met het winnen van de 2e prijs als Bewuste Bouwer.

Zo zorgen we ervoor dat gedurende de bouw belangrijke verkeersaders open bleven. Dit deden we onder andere door het aanleggen van een tijdelijke weg en een gefaseerde uitvoering van werkzaamheden.