BoxBarrier Zwijndrecht

De gemeente Zwijndrecht past 90 BoxBarriers toe om de buitendijkse bebouwing langs de oude Maas te beschermen tegen overstromingen bij hoge rivierwaterstanden.

De BoxBarriers worden geplaatst bij het Veerplein, en zijn voor het eerst toegepast tijdens de Sinterklaasstorm van 5 december 2013. In het verleden werden hier grote zandzakken (big bags) toegepast die de hele winter bleven staan. De BoxBarriers worden direct na het hoog water weer afgevoerd naar de gemeentewerf.