BoxBarrier UK

De levering van 84 Boxbarrier is bedoeld om een tijdelijke waterkering te creëren ter bescherming van de Ford Motor fabriek in Engeland.

Deze winter heeft Engeland te maken gehad met erge overstromingen. De Ford fabriek is gelegen langs de Theems en is bijna overstroomd. Ford wilde deze tijdelijke waterkering om in de toekomst tegen het hoge water te zijn voorbereid.