Bouwen op een postzegel in Rivierenbuurt Amsterdam

Bouwen op een postzegel. In hartje Amsterdam. Meters diep de grond in voor het vernieuwen van de riolering.

Ingesloten tussen panden, en midden in het drukke verkeer van de hoofdstad. Welkom op ons project in de Rivierenbuurt.

Het riool in de Rivierenbuurt is in de loop der jaren verzakt. We vervangen de huidige riolering door grotere rioolbuizen met meer afvoermogelijkheden. Ook is de afvoercapaciteit van het huidige gemaal beperkt. Daarom bouwen we een nieuw gemaal op een andere plek. Naast het hoofdriool vervangen we ook de riolen die afvoeren naar dit hoofdriool en we vervangen de rioolbuizen die aansluiten op de huizen.

Klimaatbestendig
De Rivierenbuurt is een van de buurten in Amsterdam waar na extreme hoosbuien wateroverlast ontstaat. Maar in droge perioden kan het grondwaterpeil ook te laag komen te staan. Daarom hebben de gemeente Amsterdam en Waternet een aantal maatregelen uitgevraagd om de buurt klimaatbestendig te maken.

Voor Waternet leggen we daarom onder de trambaan van het GVB op de Rooseveltlaan een waterberging aan zodat er minder wateroverlast op straat ontstaat bij hevige regenval. Hiermee test Waternet of zij hiermee de grondwaterstand kunnen reguleren. Deze manier van wateropvang is nog nooit eerder toegepast onder een trambaan.

Verder is bij het opnieuw bestraten rekening gehouden met een goede waterafvoer naar locaties voor tijdelijke waterberging. Naast de waterberging onder de trambaan heeft de opdrachtgever ook het Jekerplein, Merwedeplein en de groenstrook in de President Kennedylaan ingericht voor het tijdelijk bergen van het overtollige water. Het water infiltreert daarna weer in de bodem. Dit beperkt de kans op schade aan woningen door wateroverlast.

Duurzaam asfalt
Het nieuwe asfalt dat wij aanbrengen is duurzaam. Het is op lagere temperatuur geproduceerd, 110oC in plaats van de gebruikelijke 160oC. Door de lagere temperatuur stoten we tijdens het productieproces veel minder CO2 uit. Ook bestaan de verschillende lagen tot wel 70% uit gerecyclede materialen. We hebben bijvoorbeeld stenen gewonnen uit oude wegen. Die hebben we verwerkt tot stenen die net zo goed zijn als nieuwe stenen. Hierdoor putten we minder uit natuurlijke bronnen.

Lees meer over onze duurzame asfaltproducten.

Relatie met de omgeving
Gezien de impact, de omvang en de langere looptijd (tot 2022) van het project is het belangrijk om de omgeving goed mee te nemen. Hiervoor hebben we een informatiepunt ingericht waar bewoners terecht kunnen met hun vragen. Ook bieden we de BAM Bouw app aan zodat omwonenden via de app op de hoogte zijn van de werkzaamheden.

Neem voor meer informatie contact op met Sanne van Vliet, commercieel manager BAM Infra.