Bouwen aan een veilige, bereikbare en duurzame haven

De mix van logistiek, industrie, natuur en volop bedrijvigheid. Aan de continue ontwikkeling van het Rotterdamse havengebied dragen wij graag bij.

Vast team met lokale kennis

Ons kantoor is midden in het havengebied gevestigd aan de Theemsweg in Rozenburg. Zo weten we als geen ander wat er speelt. Met een vast team zorgen wij dat de bedrijven in het havengebied bereikbaar blijven. En dat de infrastructuur op het eigen terrein van die verschillende bedrijven in optimale staat zijn én blijven.  De werkzaamheden in het havengebied zijn complex en uitdagend. Door onze lokale kennis en veelzijdige expertise kunnen we zowel op specialistische als multidisciplinaire vraagstukken een oplossingen bieden. 

Het grootste haven- en industriecomplex van Europa

De haven van Rotterdam is het grootste haven- en industriecomplex van Europa. Het ligt direct aan de Noordzee en is 24 uur per dag onbelemmerd bereikbaar. De Rotterdamse haven is wereldwijd verbonden met zo'n 1.000 havens. Via Rotterdam heeft de wereld toegang tot 150 miljoen consumenten (binnen een straal van 500 kilometer van Rotterdam). Het is daarmee een enorm belangrijk distributiecentrum. Aan de bereikbaarheid en het creëren en behouden van die optimale vestigingslocatie werken wij graag mee.

 

Bouwen aan goede infrastructuur met zo min mogelijk hinder

We zijn thuis in nagenoeg iedere omvang en niveau van complexiteit. Van onderhoud, verbetering en verbouwing tot volledige en (grootschalige) nieuwbouw. Tijdens de werkzaamheden houden we er rekening mee dat de primaire bedrijfsactiviteiten van onze opdrachtgevers door kunnen gaan. Veiligheid en betrouwbaarheid hebben hierbij de hoogste prioriteit.

Expertise in het havengebied

Binnen BAM Infra beschikken we over expertises op uiteenlopende vlakken. Van civiele en bouwkundige constructies tot aan verhardingen en grondwerk. Ook zijn we thuis in boven- en ondergrondse infratechnieken, E&I, verkeerstechniek, rail en telecomoplossingen. Onze kennis versterken we door nauwe samenwerking met onze strategische partners. Deze combinatie zorgt ervoor dat wij producten en diensten aan kunnen bieden van hoge kwaliteit en naar wens van onze opdrachtgevers. Samenwerken vinden we belangrijk. Samen zorgen we er tenslotte voor dat de bedrijvigheid in het grootste havengebied van Europa door blijft gaan. Nu en in de toekomst.

 

Samenwerken als uitgangspunt

Het primaire bedrijfsproces van onze opdrachtgevers zetten we centraal. Zo zorgen we voor minimale verstoring tijdens onze werkzaamheden. En hebben we oog voor de belangen van verschillende betrokken partijen.